ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-explodes-

IH0 K S P L OW1 D Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: explodes, *explodes*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the whole idea just explodes into something absolutely spectacular.จากความคิดนั้น กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมา Punchline (1988)
Yeah. It just explodes your taste buds, so the drink just envelops your mouth.ใช่แล้วรสชาติที่จะแตกซ่านลงบนลิ้น และการดื่มที่ห่อหุ้มริมฝีปากคุณ The House Bunny (2008)
and yet, nothing explodes without a fuse....แล้วก็นะ ไม่มีอะไรโพล่งออกมาหรอก ถ้าไม่มีตัวจุดชนวน... Reversals of Fortune (2009)
Then the device explodes at midnight.แล้วที่เที่ยงคืน, อุปกรณ์จะระเบิด. Angels & Demons (2009)
It's like the enthusiasm just explodes out of your face.มันดูเหมือนสิ่งกระัตุ้นความสนใจเลย แค่ออกมาจากหน้าของนายน่ะ Cloverdale (2010)
I will pit these Glee Clubbers against one another... rupturing the group internally until it explodes like a ripe zit.ฉันจะขุดหลุมให้พวกเด็กกลีคลับ สู้กันเอง ให้พวกนั้นแตกแยก แล้วทุกอย่างก็จะระเบิด เหมือนนรกกำลังพินาศ Comeback (2011)
When a star explodes in an incredible burst of light and energy.เวลาที่ดาวเกิดการระเบิด จะเปล่งแสงและพลังงานออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ Will (2011)
It's when a star explodes in an incredible burst of light and energy.เวลาที่ดาวเกิดการระเบิด จะเปล่งแสงและพลังงานออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ Will (2011)
And, uh, just in case it's-it's cloudy or, uh, the middle of the daytime or the star explodes in some massive supernova... these should shine just as bright.แล้ว ถ้าเกิดมันมีเมฆมาก หรือ จะเป็นตอนกลางวัน หรือ ดวงดาวระเบิด ในบางซุปเปอร์โนวา Extraordinary Merry Christmas (2011)
The impact is absorbed, end up with a big hole, but meteor explodes in the atmosphere, that's unfortunate.แรงกระแทกทำให้เกิดหลุมกว้าง แต่ที่มันระเบิดครั้งแรกกลางอากาศ นั่นแหล่ะที่ซวย Nightfall (2011)
So it explodes when the car hits it. Boom!- มันจะได้ระเบิดเวลารถมันชนไง บูม Episode #18.3 (2012)
A neighboring star explodes a million years before there's even such a thing as the human species.ดาวใกล้เคียงระเบิดล้านปี ก่อนที่จะมีแม้กระทั่งสิ่งดัง กล่าวเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ วิธีที่เราอาจจะรู้เรื่องนี้? Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODES IH0 K S P L OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explodes (v) ˈɪksplˈoudz (i1 k s p l ou1 d z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top