ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-darum-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: darum, *darum*
Possible hiragana form: だるん
German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]
darum bemüht, es richtig zu macheneager to please [Add to Longdo]
darum; drumfor that reason [Add to Longdo]
Darum handelt es sich nicht.That's not the issue. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  darum /darum/
   therefore

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top