ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-crc-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crc, *crc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CRC-Prüfung {f}crc check [Add to Longdo]
zyklische Redundanzprüfung (Fehlererkennung)CRC : cyclic redundancy checking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーアールシー[しーあーるしー, shi-a-rushi-] CRC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CRC
         Cyclic Redundancy Check[sum]
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top