ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-amiga-

AH0 M IY1 G AH0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amiga, *amiga*
Possible hiragana form: あみが
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIGA AH0 M IY1 G AH0

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アミーガ[あみーが, ami-ga] Amiga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Amiga
  n
 
   A series of personal computer models originally sold by Commodore, based on
   680x0 processors, custom support chips and an operating system that
   combined some of the best features of Macintosh and Unix with compatibility
   with neither.
 
   The Amiga was released just as the personal computing world standardized on
   IBM-PC clones. This prevented it from gaining serious market share, despite
   the fact that the first Amigas had a substantial technological lead on the
   IBM XTs of the time. Instead, it acquired a small but zealous population of
   enthusiastic hackers who dreamt of one day unseating the clones (see {Amiga
   Persecution Complex}). The traits of this culture are both spoofed and
   illuminated in The BLAZE Humor Viewer. The strength of the Amiga platform
   seeded a small industry of companies building software and hardware for the
   platform, especially in graphics and video applications (see {video
   toaster}).
 
   Due to spectacular mismanagement, Commodore did hardly any R&D, allowing
   the competition to close Amiga's technological lead. After Commodore went
   bankrupt in 1994 the technology passed through several hands, none of whom
   did much with it. However, the Amiga is still being produced in Europe
   under license and has a substantial number of fans, which will probably
   extend the platform's life considerably.
 

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 amiga
  friend

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 amiga
  friend(amikino)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top