ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-it won

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it won, -it won-, *it won*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it wonDon't get angry. It won't help you.
it wonFor my part I hope it won't rain.
it wonHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
it wonI don't think this is the box that this toy came in; it won't fit in.
it wonIf it's badly insulated, it won't warm up regardless of how much heating you use.
it wonIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
it wonI hope it won't be long before I hear from her.
it wonI hope it won't be long I can see you again.
it wonI think it wonderful your going on a picnic.
it wonIt won't be a long time before he gets well.
it wonIt won't be a long time before she recovers from the shock.
it wonIt won't be easy to find someone capable of taking his place.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top