ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- it

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it, - it-, * it*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
itI also brought some gruel I made. It just needs warming up.
itIt's completely illogical. It wasn't as if I was shouting outside while drunk.
itIt's obvious but the connection between people is "words". It is by those words that thoughts are shared and arguments carried out.
it"I've heard about it, Koichi" "You don't need to say anything more, I know. It's the summer festival incident at the shrine, right?"
it"Lemme see your painting." "Must you? It's embarrassing!"
it"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.
itThe glass fronted building before you is the rose garden. It's a greenhouse so you will always be able to appreciate the roses.
itThe Kawagoe festival float has the shape of what's called a hoko (halberd) float. It has three, or four, wheels attached.
itThis isn't my blood. It's all splash-back from my opponent. There isn't a single scratch on me.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top