ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-那一年,我们祖先开拓传承 [...] 因稻子的病虫害,被污染了-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 那一年,我们祖先开拓传承下 [...] ,因稻子的病虫害,被污染了, *那一年,我们祖先开拓传承下 [...] ,因稻子的病虫害,被污染了*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- ()一年 ()我们 (wǒ men)祖先 (zǔ xiān)开拓 (kāi tuò)传承 (chuán chéng)下来 (xià lai) (de) 田地 (tián dì) (yīn)稻子 (dào zi) (de)病虫害 (bìng chóng hài) (bèi)污染 (wū rǎn) (le)-

 


  

 
 • (nǎ, ㄋㄚˇ) variant of 哪; how; which [CE-DICT]
 • (nà, ㄋㄚˋ) that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing [CE-DICT]
一年
 • (いちねん;ひととし;ひととせ) (n) one year; some time ago [EDICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
祖先
 • (そせん) (n) ancestor; (P) [EDICT]
 • (zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ) ancestor; forebears [CE-DICT]
开拓
 • (kāi tuò, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ) to break new ground (for agriculture); to open up (a new seam); to develop (border regions); fig. to open up (new horizons) [CE-DICT]
传承
 • (chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ) to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance [CE-DICT]
下来
 • (xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙) to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
田地
 • (でんち;でんじ) (n) farmland; rice field or paddy [EDICT]
 • (tián dì, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ) field; farmland; cropland [CE-DICT]
 • (いん) (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [EDICT]
 • (よすが;よすか(ok)) (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [EDICT]
 • (yīn, ㄧㄣ) cause; reason; because [CE-DICT]
稻子
 • (dào zi, ㄉㄠˋ ㄗ˙) rice (crop); unhulled rice [CE-DICT]
病虫害
 • (びょうちゅうがい) (n) (crop) damage from disease and harmful insects [EDICT]
 • (bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ) plant diseases and insect pests [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
污染
 • (wū rǎn, ㄨ ㄖㄢˇ) pollution; contamination [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top