ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-西暦-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 西暦, *西暦*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西暦[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,

Japanese-English: EDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] (n) Christian Era; CE; anno domini; AD; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Beholder (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Straw Man (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Arrhythmia (2013)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Blood Brothers (2013)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 The Bends (2013)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Disrupt (2014)
Has Dr. Fletcher been getting our emails?[JA] 今すぐ見てもらわなきゃ 西暦1008年に Split (2016)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Perception (2014)
Rome, july 18, a.D. 64.[JA] 西暦64年 7月18日 ローマ Trial by Fire (2015)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Unbound (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Simon Says (2014)
Are we really still critical of working moms?[JA] 西暦2015年よ まだ働く女性に批判的なの? The Intern (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top