ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-茏-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *茏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茏, lóng, ㄌㄨㄥˊ] tall grass; water-weeds
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 4,743

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] Polygonum posumbu, #39,157 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Early in the spring, By a fir-tree all green,[CN] 早春时节 在一株葱的冷杉旁 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
And Dan's demo for this was, like, in the early days of this movie what I would listen to just, like, for fun to remember what I thought was funny about it.[CN] 葱的绿叶,羊脂的云 扶我走过的那一双双手 多少天欢喜,多少天愁 Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
- Jae-Rong Lee.[CN] - 李在 Eoh-neu-nal-gap-ja-gi D-Day (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top