ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-看到吗,他们很容易潜行于淤积泥-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 看到吗,他们很容易潜行于淤积泥, *看到吗,他们很容易潜行于淤积泥*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, they move very easily through the Pleistocene alluvials.[CN] 看到吗,他们很容易潜行于淤积泥 Tremors (1990)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-看到 (kàn dào) ()他们 (tā men) (hěn)容易 (róng yì)潜行 (qián xíng) ()淤积 (yū jī) ()-

 


  

 
看到
 • (kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ) see (that); note [CE-DICT-Simplified]
 • (kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ) see (that); note [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
容易
 • (ようい) (adj-na,n) easy; simple; plain; (P) [EDICT]
 • (róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ) easy; likely; liable (to) [CE-DICT-Simplified]
 • (róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ) easy; likely; liable (to) [CE-DICT-Traditional]
潜行
 • (せんこう) (n,vs) underwater navigation; travelling incognito; traveling incognito; travelling in disguise; traveling in disguise [EDICT]
 • (qián xíng, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ) sneak [CE-DICT-Simplified]
 • (Yú, ㄩˊ) surname Yu [CE-DICT-Simplified]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT-Simplified]
 • (Yú, ㄩˊ) surname Yu [CE-DICT-Traditional]
淤积
 • (yū jī, ㄩ ㄐㄧ) silt; sediment; ooze; slurry [CE-DICT-Simplified]
 • (どろ) (n,adj-no) mud; (P) [EDICT]
 • (ní, ㄋㄧˊ) mud; paste; pulp [CE-DICT-Simplified]
 • (nì, ㄋㄧˋ) restrained [CE-DICT-Simplified]
 • (ní, ㄋㄧˊ) mud; paste; pulp [CE-DICT-Traditional]
 • (nì, ㄋㄧˋ) restrained [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top