ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-珀泰莫科,為什麼他們不跳 [...] 是烏克蘭農民的傳統舞蹈)-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 珀泰莫科,為什麼他們不跳「 [...] 」是烏克蘭農民的傳統舞蹈), *珀泰莫科,為什麼他們不跳「 [...] 」是烏克蘭農民的傳統舞蹈)*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-珀泰莫科 () (wéi)什麼 (shén me)他們 (tā men) () (tiào) ()hopak () () (ne)? ( ()hopak () (shì)烏克蘭 (Wū kè lán)農民 (nóng mín) (de)傳統 (chuán tǒng)舞蹈 (wǔ dǎo))-

 


  

 
 • (す) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
 • (ため) (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [EDICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT]
什麼
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) variant of 甚麼|什么, what?; anything [CE-DICT]
他們
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
 • (tiào, ㄊㄧㄠˋ) jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat [CE-DICT]
 • (まい) (n) dancing; dance; (P) [EDICT]
 • (wǔ, ㄨˇ) to dance; to wield; to brandish [CE-DICT]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
烏克蘭
 • (Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ) Ukraine [CE-DICT]
農民
 • (のうみん) (n,adj-no) farmers; peasants; (P) [EDICT]
 • (nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ) peasant [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
傳統
 • (chuán tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ) tradition; convention [CE-DICT]
舞蹈
 • (ぶとう) (n) dancing [EDICT]
 • (wǔ dǎo, ㄨˇ ㄉㄠˇ) dance [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top