ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-海水浴場-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 海水浴場, *海水浴場*
Japanese-English: EDICT Dictionary
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] (n) swimming area (in the ocean); swimming beach; seawater baths; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He escaped and went on a rampage in his old watering hole.[JA] 彼は逃げて 故郷の海水浴場で 大暴れしました Monsters vs. Aliens (2009)
Beaches Burgers behind enemy lines.[JA] 海水浴場は敵の後方にある Battle Los Angeles (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-海水浴 () (cháng)-

 


  

 
海水浴
  • (かいすいよく) (n) sea bathing; seawater bath; (P) [EDICT]
  • (じょう) (n-suf,n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course [EDICT]
  • (ば) (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P) [EDICT]
  • (cháng, ㄔㄤˊ) threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun) [CE-DICT-Traditional]
  • (chǎng, ㄔㄤˇ) a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top