ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-是的,他回来投入家人怀抱 [...] 是没人知道他为什么回来。-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。, *是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She and the victim's brother met when he was studying in Paris. They moved back after graduation and got married.[CN] 是的,他回来投入家人怀抱。 但有趣的是没人知道他为什么回来。 The Impossible Murder (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (shì) (de) ()回来 (huí lai)投入 (tóu rù)家人 (jiā rén)怀抱 (huái bào) () (dàn)有趣 (yǒu qù) (de) (shì)没人 ()知道 (zhī dao) ()为什么 (wèi shén me)回来 (huí lai) ()-

 


  

 
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
回来
 • (huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙) return; come back [CE-DICT-Simplified]
投入
 • (とうにゅう) (n,vs) (1) throwing into; inserting; depositing; (2) investment; putting in (personnel, etc.); (3) release of a product; (4) making (an electrical circuit); (P) [EDICT]
 • (tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ) put into operation; throw into battle; to put into [CE-DICT-Simplified]
 • (tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ) put into operation; throw into battle; to put into [CE-DICT-Traditional]
家人
 • (かじん) (n) the family; one's folks; (P) [EDICT]
 • (けにん) (n) retainer [EDICT]
 • (jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ) household; (one's) family [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ) household; (one's) family [CE-DICT-Traditional]
怀抱
 • (huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ) to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
有趣
 • (yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ) interesting; fascinating; amusing [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ) interesting; fascinating; amusing [CE-DICT-Traditional]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Traditional]
为什么
 • (wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) why?; for what reason? [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top