ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-明治时代废除了身份制度 成为了四民平等的世界-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 明治时代废除了身份制度 成为了四民平等的世界, *明治时代废除了身份制度 成为了四民平等的世界*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The caste system was abolished in the Meiji-era, bringing Equality to all people.[CN] 明治时代废除了身份制度 成为了四民平等的世界 Apostasy (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-明治 (Míng zhì)时代 (shí dài)废除 (fèi chú) (le)身份 (shēn fèn)制度 (zhì dù) 成为 (chéng wéi) (le)四民 ()平等 (píng děng) (de)世界 (shì jiè)-

 


  

 
明治
 • (めいじ) (n) Meiji era (1868.9.8-1912.7.30); (P) [EDICT]
 • (Míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ) Meiji (Japanese reign name 1868-1912) [CE-DICT]
时代
 • (shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ) age; era; epoch; period [CE-DICT]
废除
 • (fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ) abolish; abrogate; repeal [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
身份
 • (shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ) identity; status; capacity; dignity; position; rank [CE-DICT]
制度
 • (せいど) (n,adj-no) system; institution; organization; organisation; (P) [EDICT]
 • (zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ) (political or administrative) system or institution [CE-DICT]
成为
 • (chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ) to become; to turn into [CE-DICT]
四民
 • (しみん) (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [EDICT]
平等
 • (びょうどう) (adj-na,adj-no,n) equality; impartiality; evenness; (P) [EDICT]
 • (píng děng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ) equal; equality [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
世界
 • (せかい) โลก [LongdoJP]
 • (せかい) (n) the world; society; the universe; (P) [EDICT]
 • (shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) world [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top