ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸, *我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We asked Sir Timothy HaveIock the marine archaeologist, to secretly locate the wreck.[CN] 我们请海洋考古学家 提摩西海夫洛 秘密搜寻船只残骸 For Your Eyes Only (1981)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-我们 (wǒ men) (qǐng)海洋 (hǎi yáng)考古学家 (kǎo gǔ xué jiā) 提摩西 ()海夫洛 () 秘密 (mì mì)搜寻 (sōu xún)船只 (chuán zhī)残骸 (cán hái)-

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (qǐng, ㄑㄧㄥˇ) to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request [CE-DICT]
海洋
 • (かいよう) (n,adj-no) ocean; (P) [EDICT]
 • (hǎi yáng, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ) ocean [CE-DICT]
考古学家
 • (kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ) archaeologist [CE-DICT]
秘密
 • (ひみつ) ความลับ [LongdoJP]
 • (ひみつ) (adj-na,n,adj-no) secret; secrecy; (P) [EDICT]
 • (mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ) secret [CE-DICT]
搜寻
 • (sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ) search for; look for [CE-DICT]
船只
 • (chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ) ships; vessels [CE-DICT]
残骸
 • (ざんがい) (n) ruins; wreckage [EDICT]
 • (cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ) remains; wreckage [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top