ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-怖い-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 怖い, *怖い*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't, Paula, don't. Now I'm afraid again.[JA] 怖いのよ D.O.A. (1949)
Afraid?[JA] 怖い Set-Up (2013)
Then what is it? That guy Bartok?[JA] じゃあ バートックが怖いのか? Hollow Triumph (1948)
It seems uncomfortable when I speak to him/her of money.[JA] お金の話が 怖いみたいよ Scarlet Street (1945)
Of course we were frightened, because the money's right here.[JA] 金がここにあるから 怖いだけ Too Late for Tears (1949)
What's the matter? Are you afraid?[JA] - 僕が怖いのかい? Hollow Triumph (1948)
Aren't you afraid the others will think your playing inappropriate.[JA] ふさわしくない曲を弾いてると 思われるのが怖い And Then There Were None (1945)
Gee! They're scared.[JA] そんなに怖いの? Pinocchio (1940)
You frighten me, Frank![JA] 怖いわ フランク D.O.A. (1949)
What's the matter, are you scared?[JA] どうした? 怖いか? The Hitch-Hiker (1953)
Why, there's nothing up there to be afraid of.[JA] 怖いことなんか何もない Pinocchio (1940)
I'm scared.[JA] 怖い The Syrian Bride (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怖い[こわい, kowai] fuerchterlich, entsetzlich, schrecklich, unheimlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top