ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-半醒半睡-

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 半醒半睡, *半醒半睡*
Japanese-English: EDICT Dictionary
半醒半睡[はんせいはんすい, hanseihansui] (n) half awake and half asleep [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he's old and half-asleep...[CN] 但是他老了而且半醒半睡... 9-Month Stretch (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-半醒半睡 ()-

 


  

 
半醒半睡
  • (はんせいはんすい) (n) half awake and half asleep [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top