ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-他英俊脸庞刻在花瓶-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 他英俊脸庞刻在花瓶, *他英俊脸庞刻在花瓶*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- ()英俊 (yīng jùn)脸庞 (liǎn páng) () (zài)花瓶 (huā píng)-

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
英俊
 • (えいしゅん) (n) a genius; prodigy [EDICT]
 • (yīng jùn, ㄧㄥ ㄐㄩㄣˋ) handsome [CE-DICT]
脸庞
 • (liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ) face [CE-DICT]
 • (きざ) (n) scratch [EDICT]
 • (こく) (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [EDICT]
 • (kè, ㄎㄜˋ) quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals) [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
花瓶
 • (かびん(P);はながめ(花瓶);かへい(花瓶)) (n) (flower) vase; (P) [EDICT]
 • (けびょう) (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper) [EDICT]
 • (huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ) flower vase; fig. just a pretty face [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top