ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-フランクス陸軍大将がナイト爵位の名誉称号を授かり-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: フランクス陸軍大将がナイト爵位の名誉称号を授かり, *フランクス陸軍大将がナイト爵位の名誉称号を授かり*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-フランクス陸軍(りくぐん)大将(たいしょう)ナイト爵位(しゃくい)名誉(めいよ)称号(しょうごう)授かり(さずかり)-

 


  

 
フラン
 • () (adj-na,n) frank; (P) [EDICT]
 • () (n) flange [EDICT]
 • () (n) French (language) (fre [EDICT]
 • () (n) flambe (fre [EDICT]
陸軍
 • (りくぐん) (n) army; (P) [EDICT]
 • (lù jūn, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ) army [CE-DICT]
大将
 • (たいしょう(P);だいしょう) (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [EDICT]
 • (dà jiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˋ) a general or admiral [CE-DICT]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
爵位
 • (しゃくい) (n) peerage; court rank [EDICT]
 • (jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ) position in the nobility [CE-DICT]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
名誉
 • (めいよ) (adj-na,n) honor; honour; credit; prestige; (P) [EDICT]
 • (míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ) fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [CE-DICT]
称号
 • (しょうごう) (n) title; name; degree; (P) [EDICT]
 • (chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ) name; term of address; title [CE-DICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
授かる
 • (さずかる) (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top