ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ไม่ชอบ-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ชอบ, *ไม่ชอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
Aren't you like that?คุณไม่ชอบที่นั้น The Great Dictator (1940)
I don't like the looks of this.ฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของเรื่องนี้ ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
You'll find her very direct. If she doesn't like you, she'll probably tell you so to your face.พี่ผมเป็นคนเถรตรง ถ้าพี่ไม่ชอบคุณ ก็จะพูดต่อหน้าเลย Rebecca (1940)
- Wave. - I don't like to.โบก ฉันไม่ชอบทำ Help! (1965)
- I'd like to go there.ฉันอยากจะไปที่นั่น คุณจะไม่ชอบ มัน Help! (1965)
Some of them don't like it.บางคนก็ไม่ชอบมัน นั่นคือสิ่งที่คุณเข้ามา How I Won the War (1967)
I like war. I do not like cricket.ฉันไม่ชอบคริกเก็ต How I Won the War (1967)
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว How I Won the War (1967)
They are shooting people for not blowing up bridges.ไม่เป่าขึ้นสะพาน ก็เราจะไม่ชอบที่ ไม่ How I Won the War (1967)
- Yeah, I know that.แต่ฉันไม่ชอบทำงานกับที่ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike   FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curl up[PHRV] ไม่พอใจ, See also: ไม่ชอบ
disfavor[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapprove, Ant. like, favor, esteem
disfavour[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapproval, Ant. like, favour, esteem
dislike[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure
have a distaste for[IDM] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่ชอบ
have a grude against[IDM] ไม่ชอบ, Syn. bear against
have a grudge against[IDM] ไม่ชอบ, Syn. bear against
have against[PHRV] มีอคติต่อ, See also: ไม่ชอบ
have it in for[IDM] ไม่ชอบ, See also: ไม่พอใจ, ขุ่นแค้น, แค้นเคือง
have no time for[IDM] ไม่ชอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top