ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ใจทราม-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจทราม, *ใจทราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจทราม[V] have an evil heart, See also: be immoral, be mean, be base, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: การมีจิตใจทรามจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยาก, Thai definition: มีใจใฝ่ในทางเสีย, นึกคิดแต่ในทางเลว
ใจทราม[ADJ] mean, See also: immoral, vile, base, meanspirited, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Savage. Extreme, rude cruel, not to trust!ชาติชั่ว ใจทราม The Red Violin (1998)
We called you "the mean clique."ว่าเป็น "สมาคมคนใจทรามCompetitive Ecology (2011)
Right and ready to take on your demon murderers.พร้อมจะจัดการกับฆาตกรใจทราม Episode #1.2 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top