ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เลอโฉม-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เลอโฉม, *เลอโฉม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลอโฉมว. มีรูปงามยิ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sugar dates and pistachios! Would the lady like a necklace. A pretty necklace for a pretty lady.สุภาพสตรีสนใจสร้อยคอหรือไม่ สร้อยคอสวยงามเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเลอโฉม Aladdin (1992)
Your face is perfection.ใช่ เจ้ามีใบหน้าที่เลอโฉม Snow White: A Tale of Terror (1997)
The fabulous Anna Rivers carrying groceries.แอนนา ผู้เลอโฉม กำลังแบกเครื่องครัว White Noise (2005)
"there lived a beautiful princess named Joann-a.\"ที่พำนักของเจ้าหญิงผู้เลอโฉม\\\ นามว่า โจแอน... นา Precious (2009)
- Just another beast to kill.เมดูซ่าเคยเป็นหญิงเลอโฉม Clash of the Titans (2010)
Hi. Who was harassed every day by Count Spaghetti.มีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนามว่าแอนนี่ ผู้ถูกรังควานอยู่ทุกวันโดยเคาท์สปาเก็ตตี้ Studies in Modern Movement (2011)
The fairest in all the land.ผู้เลอโฉมที่สุดในปฐพี Fruit of the Poisonous Tree (2012)
As the fairest in all the land.เลอโฉมที่สุดในปฐพี Fruit of the Poisonous Tree (2012)
My beautiful prophet.ศาสดาผู้แสนเลอโฉมของผม Save Yourself (2012)
The fetching Prince Noctis of Lucis... and the fair Princess Lunafreya of Tenebrae....น็อคทิส องค์ชายรูปงามแห่งลูซิส และลูนาเฟรยา องค์หญิงผู้เลอโฉมแห่งเทเนไบร Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top