ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เมื่อนานมาแล้ว-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เมื่อนานมาแล้ว, *เมื่อนานมาแล้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนานมาแล้ว[N] a long ago, Syn. เมื่อก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Striker was a top-notch squadron leader long ago.สไตรค์เกอร์เคยเป็นจ่าฝูง ที่เก่งมากเมื่อนานมาแล้ว Airplane! (1980)
A long time ago, there were people who tried to control that power.เมื่อนานมาแล้วมีบุคคลจำนวนหนึ่ง พยายามที่จะควบคุมพลังงานนั้น Akira (1988)
Long before my notoriety, I was well aware of you.เมื่อนานมาแล้วก่อนที่จะมีใครรู้จักผม, ผมคอยเตือนคุณ. Ghost in the Shell (1995)
I was alone for a long time once.ผมก็ตัวคนเดียวเมื่อนานมาแล้ว James and the Giant Peach (1996)
But that was a long time ago.แต่นั่นเมื่อนานมาแล้ว James and the Giant Peach (1996)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
I promised him I would. A long time ago.ผมรับปากเขาไว้ เมื่อนานมาแล้ว Frailty (2001)
I'm not asking you to love me.พ่อไม่ได้ขอให้ลูกรักพ่อ พ่อทำลายโอกาสนั้นเมื่อนานมาแล้ว Pilot (2005)
Since this case happened too long ago, so..คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว,ดังนั้น... Sweet Spy (2005)
But hunters have been known to pass through now and again, including your dad a long time ago.แต่พวกนักล่าผ่านมาผ่านไปแถวนี้บ่อยๆ รวมถึงพ่อของเธอ เมื่อนานมาแล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
Indians made it long time ago, hey believed it saves you from a nightmare.ชาวอินเดียทำมันขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วล่ะ เชื่อกันว่ามันจะช่วยปกป้องเธอจากฝันร้ายได้ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Long long time ago, a baby fell from the skies, like this, but a stork happened to save him in mid-air.เมื่อนานมาแล้ว มีเด็กทารกตกลงมาจากท้องฟ้า แบบนี้... แต่ว่านกกระสาเข้าไปรับได้ตรงกลางทาง Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมื่อนานมาแล้ว[adv.] (meūa nān mā laēo) EN: a long ago   FR: il y a longtemps

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top