ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เจ้ามือ-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ้ามือ, *เจ้ามือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ามือ[N] host, See also: one who treats or pays, Example: เขาเป็นคนใจกว้างมีเพื่อนมีฝูงมากไม่เคยปฏิเสธที่จะเป็นเจ้ามือในการเลี้ยงเพื่อนเลย, Thai definition: ผู้รับออกเงินในการเลี้ยง, Notes: (ปาก)
เจ้ามือ[N] host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้ามือน. ผู้ตั้งต้นในวงการพนันเช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนันเช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือผู้รับออกเงินในการเลี้ยง, เจ้าภาพ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about you, Max? Have one on me.แล้วนายล่ะเเม็กซ์ให้ฉันเลี้ยงเองนะ ฉันว่าฉันพอจะเป็นเจ้ามือไหว Rebecca (1940)
He'd give hundreds to the dealers and the guys who ran the games.เขาให้หนึ่งร้อยกับเจ้ามือ และอีกหนึ่งร้อยกับเด็กแจกไพ่ Goodfellas (1990)
Do you want me to work as a bookie's clerk?คุณต้องการให้ฉันไปทำงาน เป็นพนักงานของเจ้ามือรับแท? In the Name of the Father (1993)
Today, this sis will pay for everything.วันนี้พี่สาวเป็นเจ้ามือเองน้า. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Small blind, big blind.ลูกมือ เจ้ามือ Casino Royale (2006)
High card for dealer position.เจ้ามือพร้อมแจกไพ่แล้วครับ Casino Royale (2006)
It's no big deal.ไม่หรอกน่าเจ้ามือใหญ่ The Lake House (2006)
That's how he pays off his debts to the bookie.มันเป็นวิธีที่จ่ายหนี้ให้เจ้ามือรับแทง The Damage a Man Can Do (2008)
And the big blind...และแล้วเจ้ามือ... You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
Last month, there were independent wire services letting bookies know who won the third race at Sportsman's Park,เดือนที่แล้วมีศูนย์โทรศัพท์แจ้งให้เจ้ามือรู้ว่า ใครชนะม้าเที่ยวสามที่สปอต์แมน พาร์ค Public Enemies (2009)
Sorry,H,but the new guy buys the next round.เสียใจด้วยเอช สมาชิกใหม่เป็นเจ้ามือรอบหน้า Hostile Takeover (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banker[N] เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top