ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-มึนงง-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มึนงง, *มึนงง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มึนงง[V] be giddy, See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused, Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากพิษสุรา ยาเสพติดหรือสารพิษเคมี จะตกใจ มึนงงและกระทบใจง่าย บางรายมีอาการหลงผิดและประสาทหลอน, Thai definition: งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มึนงงก. งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No stupor, no hangover.ไม่เมา, ไม่มึนงง Ghost in the Shell (1995)
They're just keeping us numbso we don't know it's--it's better out therein the real world.มันก็แค่ทำให้เรามึนงง เราเลยไม่รู้ไงหล่ะ ในโลกแห่งความจริงมันดีกว่านะ Bad News Blair (2007)
I'm a little confused by that.ด้วยความมึนงงในตอนนั้น Frost/Nixon (2008)
Daisy was just spaced out.เดซี่ก็เพิ่งจะเริ่มเมาและมึนงง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I mean, the nomenclature alone is enough to make your head spin.ชื่อคำศัพท์เฉพาะทางคำเดียว ก็พอที่จะทำให้นักเรียนมึนงง Peekaboo (2009)
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย House Divided (2009)
Yeah, well, my father's a pile of ashes somewhere, so i guess we're both screwed.ใช่ แล้ว พ่อของฉันเปนกำลังอะไรซักอย่างที่นึง ฉันว่า พวกเราน่ามึนงงทั้งคู่ Desert Cantos (2009)
Can also effect your judgment, cause confusion,มีผลต่อการตัดสินใจ ทำให้มึนงง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
But he's bound to be out of it.แต่เขาจะยังมึนงงอยู่ Faceless, Nameless (2009)
Did you feel dizzy or light-headed before the crash?คุณรู้สึกมึนงง จะเป็นลม ก่อนที่จะชนไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- Stuporous.อาการมึนงง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled[ADJ] สับสน, See also: มึนงง
groggy[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy
gaga[SL] งุนงง, See also: มึนงง
stupid[ADJ] มึนงง, See also: งงงวย, กึ่งสลบ, Syn. dazed, groggy, semiconscious
vertiginous[ADJ] วิงเวียน, See also: มึนงง, Syn. giddy, dizzy, unsteady, Ant. steady

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top