ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-มีลูก-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีลูก, *มีลูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีลูก[V] be pregnant, See also: be in the club, be expecting a baby, Syn. มีเด็ก, ตั้งท้อง, Example: คุณตาดีใจมากเมื่อรู้ว่าแม่จะมีลูกอีกคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, son. Now, listen.ไม่มีลูกชาย ตอนนี้ฟัง Pinocchio (1940)
Oh, no, no, son.โอ้ไม่มีลูกชาย Pinocchio (1940)
One side there, son.อีกด้านหนึ่งมีลูกชาย Pinocchio (1940)
Then there was a cousin of hers, a man named Favell.แล้วยังมีลูกพี่ลูกน้องของหล่อนอีก ชายที่ชื่อ ฟาเวล Rebecca (1940)
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ" Rebecca (1940)
For her murder, you mean? She was going to have a kid, wasn't she?หมายถึงการฆาตกรรมมากกว่ามั้ง หล่อนกําลังจะมีลูกใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
She was not going to have a child?- หล่อนไม่ได้กำลังมีลูกหรือ Rebecca (1940)
But I know now that when she told me about the child, she wanted me to kill her.เเต่ตอนนี้ฉันรู้เเล้วว่าตอนที่หล่อนบอกว่า กําลังจะมีลูกหล่อนต้องการให้ฉันฆ่าหล่อน Rebecca (1940)
They're not having a ball, that's for sure.พวกเขาไม่ได้มีลูกที่แน่นอน Yellow Submarine (1968)
All the kids'll learn to talk. Sure they will.มีลูก ๆ ที่พูดจ้อ เเน่นอนต้องพูดได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Godfather, I have a daughter. You see, she and Enzo...เจ้าพ่อฉันมีลูกสาวคนหนึ่ง ที่คุณเห็นเธอและเอ็นโซ ... The Godfather (1972)
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top