ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ผู้ดีเก่า-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ดีเก่า, *ผู้ดีเก่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- old iron-ass be lookin' mean.- ผู้ดีเก่าท่าทางร้ายนะ Bringing Down the House (2003)
Chestnut and I are old money.เชสนัทกับฉันต่างเป็นผู้ดีเก่า (old money) And the Reality Check (2011)
And old money doesn't parade itself around in front of cameras and beg for attention.และผู้ดีเก่าไม่แห่ตัวเองไปรอบๆ ต่อหน้ากล้องมากมายและอ้อนวอนขอความสนใจหรอก And the Reality Check (2011)
Old money don't sign.ผู้ดีเก่าไม่เซ็น And the Reality Check (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top