ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-บริเวณชายฝั่ง-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บริเวณชายฝั่ง, *บริเวณชายฝั่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, three of those missiles are now loaded with the pathogen and aimed at cities on our eastern seaboard.นั่นเอง ตอนนี้ ขีปนาวุธ 3 ลูกในจำนวนนั้น ถูกบรรจุไว้เตรียมยิงพร้อมกับเชื้อโรค และมุ่งเป้าไปที่เมืองในบริเวณชายฝั่งตะวันออก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Short Strand, Belfast.บริเวณชายฝั่งช่วงสั้นๆที่เบลฟาสต์ Caregiver (2010)
Short Strand, Belfast.บริเวณชายฝั่งช่วงสั้นๆที่เบลฟาสต์ Home (2010)
We now know that meteors will land off the coasts of eight different cities and that number could keep rising.และอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แคลิฟอร์เนียคนเริ่มอพยพแล้ว ผู้คนเริ่มตื่นตระหนก บริเวณชายฝั่ง Battle Los Angeles (2011)
We had every division up and down the West Coast scouring missing person reports.เราให้ทุกเขตตรวจบริเวณชายฝั่งตะวันตก ตรวจสอบคดีคนหาย Profiling 101 (2012)
There's a nor'easter storm approaching the entire Eastern seaboard.พายุจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเคลื่อนที่ มายังบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมด Nor'easter (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaboard[N] ชายฝั่งทะเล, See also: บริเวณชายฝั่ง, Syn. seashore, seaside

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top