ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตวาด-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตวาด, *ตวาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวาด[V] yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตวาด(ตะหฺวาด) ก. แผดเสียงด้วยความโกรธหรือไม่พอใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he goes downstairs, pulls the door open- "What?"เขาลงมาเปิดประตูแล้วก็ตวาดออก Good Will Hunting (1997)
I heard you... stop shouting.ผมรู้แล้ว หยุดตวาดซะที Babel (2006)
I'm sorry for yelling at you.ฉันขอโทษที่ตวาดใส่เธอ Dasepo Naughty Girls (2006)
I know,I know,but it'd be like yelling at my grandfather.ผมรู้ ผมรู้ แต่มันดูเหมือน ผมตวาดใส่ปู่ผมเลย Let the Truth Sting (2007)
- You were screaming at me, okay? - No.แล้วยังมาตวาดผมอีก OK? Transformers (2007)
-Please don't yell at me. -This whole thing is completely inefficient.ได้โปรดอย่าตวาดฉันค่ะ / ทั้งหมดนี่มันไม่มีประสิทธิภาพ Julie & Julia (2009)
-Please stop yelling at me. -It's ridiculous.ได้โปรดหยุดตวาดฉันค่ะ / นี่มันบ้าสิ้นดี Julie & Julia (2009)
So I yell a little. so I toss a few curse words your way.ฉันก็แค่ตวาดนิดหน่อย ด่าแช่งแกไม่กี่คำ Connect! Connect! (2009)
Don't bark at me. I fell too.อย่าตวาดผม ผมก็หกล้มเหมือนกัน The Einstein Approximation (2010)
Oh. I thought you'd keep yelling over me.ผมนึกว่าพวกคุณจะตวาดผมต่อน่ะ Cooperative Calligraphy (2010)
If you want to yell, yell.คุณจะตวาดใส่ฉันเลยก็ได้ เอาเลย Excited and Scared (2010)
- Then stop yelling at me like it's my fault. - It is your fault!- งั้นเลิกตวาดเหมือนมันเป็นความผิดฉัน The Hangover Part II (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top