ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จ่ายค่าเสียหาย-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่ายค่าเสียหาย, *จ่ายค่าเสียหาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsanto settled out of court paying $80 million in damages.สามารถฟ้องร้องมอนซานโตเพื่อเรียกค่าชดเชย มอนซานโตยอมความนอกศาล โดยจ่ายค่าเสียหายให้ 80 ล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
And who's going to pay the price of the Kyoto Accord?แล้วใครจะจ่ายค่าเสียหาย ให้สนธิสัญญาเกียวโต The Day After Tomorrow (2004)
Ok. Ok. I'll pay for the damageก็ได้ๆ ฉันจะจ่ายค่าเสียหาย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You have no way of paying for the damage, right?เธอไม่มีทางเลือก ไม่งั้นก็จ่ายค่าเสียหายมาสิ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I'm gonna get a job and I'm gonna help Dad pay back Mr. Gunk.ผมจะหางานทำ จะได้ช่วยพ่อ จ่ายค่าเสียหายให้คุณกั๊งค์ Robots (2005)
Why not to ask me to compensate and just walk away?ทำไมไม่บอกผมล่ะ ผมจะได้จ่ายค่าเสียหายให้ My Girl (2005)
How can I walk away without the compensation? I wouldn't feel good.ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้ ผมจะได้รู้สึกดี My Girl (2005)
You have to pay for this before you go.เธอต้องจ่ายค่าเสียหาย Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I, Huo YuenJua will pay for the damage!ข้า ฮั่วหยวนเจี่ย จะจ่ายค่าเสียหายเอง Fearless (2006)
Miss, you should pay for it.นี่คุณคงต้องจ่ายค่าเสียหายนะ Yeolliji (2006)
Unless you'll pay penalty, do as I say.ทำตามที่ฉันบอก หรือไม่นายก็จ่ายค่าเสียหายมา 200 Pounds Beauty (2006)
You pay for damage! You go to jail!พวกแกต้องจ่ายค่าเสียหายมา ไม่งั้นแกติดคุกแน่ Giving Back (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top