ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จำนวนทั้งหมด-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จำนวนทั้งหมด, *จำนวนทั้งหมด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of the amount given, Dr. Keller gave $300.จากจำนวนทั้งหมด คุณหมอจ่ายเพียง $300 Fireproof (2008)
Not to mention a number of extremities.ยังไม่รวมถึงจำนวนทั้งหมด The Plain in the Prodigy (2009)
All new patterns and numerical transactions of any amounts.รูปแบบการทำธุรกรรมใหม่ๆทั้งหมดและจำนวนทั้งหมด Grace (2011)
The defendant shall plead guilty to all counts of the indictment currently pending against him in the United States District Court for the Eastern District of New York.จำเลยจะสารภาพผิด การนับจำนวนทั้งหมดของคำ ฟ้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับ เขา The Wolf of Wall Street (2013)
Lots of them -- names, locations.จำนวนทั้งหมด ที่อยู่ The Greybar Hotel (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
union[N] จำนวนทั้งหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top