ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ข้อเสียเปรียบ-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อเสียเปรียบ, *ข้อเสียเปรียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the kicker...พร้อมกับข้อเสียเปรียบ Slack Tide (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
It's... it can... it can certainly be a liability.มัน คงเป็นข้อเสียเปรียบ Chuck Versus the Three Words (2010)
This has to be a warts-and-all story, Walt.นี่มันจะต้องเป็นสิ่งไม่ดี และข้อเสียเปรียบทั้งหมด วอลท์ Bullet Points (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawback[N] ข้อเสียเปรียบ, See also: ข้อด้อย, อุปสรรค, Syn. fault, foible, hindrance
handicap[N] อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top