ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-การประชุม-

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การประชุม, *การประชุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง The Great Dictator (1940)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
You oughta be at that hair-splitters' convention.แน่ ๆ คุณจะอยู่ที่การประชุมที่ผมแยก ' 12 Angry Men (1957)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
-He wants a meeting today.- เขาต้องการให้การประชุมในวันนี้ The Godfather (1972)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
They want to have a meeting with me, right?พวกเขาต้องการที่จะมีการประชุมกับฉันใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น The Godfather (1972)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
This meeting is adjourned.งั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้ Mannequin (1987)
And the star decides whether to make the meeting or abort.และดาวตัดสินใจว่าจะทำให้การประชุมหรือยกเลิก The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convention[N] การประชุม, Syn. assembly
meeting[N] การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
pow-wow[SL] การประชุม
session[N] การประชุม, See also: การร่วมประชุม, Syn. assembly, concourse, gathering

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top