ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กระทืบ-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระทืบ, *กระทืบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทืบ[V] trample, See also: stamp, crush with the foot, tread, Syn. เหยียบ, Example: ช้างตกมันกระทืบควาญช้างตาย, Thai definition: ยกเท้ากระแทกลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทืบก. ยกเท้ากระแทกลงไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you stomped him real good, huh, Frankie?เพื่อให้คุณกระทืบเขาดีจริงเหรอแฟรงกี้? Bloodsport (1988)
"So there was the crunch:"ดังนั้นมีกระทืบThe Russia House (1990)
Beat his mo'fuckin' ass.กระทืบแหม่งให้เละเลย American History X (1998)
I will beat him. Give me the money.กูจะกระทืบมัน เอาเงินมาให้กู American History X (1998)
-You broke my fucking board! -Shut the fuck up, stop screaming.นายกระทืบบอร์ดชั้นเละเทะ / หุบปาก เลิกโวยวายได้แล้ว Ken Park (2002)
-fucking snapped it with his foot. -What for?กระทืบลงไปด้วยตีนเค้า / เพื่ออะไร Ken Park (2002)
Goddamn it, I should have beaten it out of him.ให้ตายเถอะผมน่าจะกระทืบเขาซะก่อน The Matrix Revolutions (2003)
I heard this transfer student trampled all over Lee Jong-soo, the boss of Surim High.ฉันได้ยินมาว่าเค้าเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมา เค้าเพิ่งกระทืบ ลี จอง-ซู ขาใหญ่ของโรงเรีนซูริม My Tutor Friend (2003)
If you beat up Ji-hoon, we'll give you everything.ถ้าพี่กระทืบ เจ้าจี-ฮุน พวกฉันจะให้พี่ทุกอย่างเลย My Tutor Friend (2003)
Face is busted by a gang and ass is whipped by my dad, and your back is beaten by your mother.โดนพวกนักเลงกระทืบ โดนพ่อฉันหวดก้น แล้วยังโดนแม่เธอทุบหลังอีก Crazy First Love (2003)
We're meant to do the ass-kicking not the other way around.มีแต่ไล่กระทืบชาวบ้านชาวช่องเค้า... ...ไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้ Kung Fu Hustle (2004)
Step on him!กระทืบมัน ! The Guy Was Cool (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stamp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, ย่ำ, Syn. trample
stomp[VI] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
stomp[VT] กระทืบ, See also: เหยียบ, Syn. tread
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top