หรือคุณหมายถึง %unlikeneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unlikeness*

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unlikeness, -unlikeness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlikeness[N] ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแตกต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count unit: ข้อ
ความต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlikeness \Un*like"ness\, n.
   The quality or state of being unlike; want of resemblance;
   dissimilarity. --Tennyson.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*unlikeness *

 


  

 
unlikeness
 • ความไม่เหมือนกัน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top