Search result for

*that's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.*

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: that's of lit [...] ff its shoes., -that's of lit [...] ff its shoes.-
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

*that's ( DH AE1 T S) of ( AH1 V) little ( L IH1 T AH0 L) comfort ( K AH1 M F ER0 T) to ( T UW1) a ( AH0) nation ( N EY1 SH AH0 N) attempting ( AH0 T EH1 M P T IH0 NG) to ( T UW1) scrape ( S K R EY1 P) burning ( B ER1 N IH0 NG) feces ( F IY1 S IY2 Z) off ( AO1 F) its ( IH1 T S) shoes ( SH UW1 Z).*

 


  

 
that's
 • (แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has [Hope]
 • /DH AE1 T S/ [CMU]
 • (v) /ðæts/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɪtl/ [OALD]
comfort
 • คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องบรรเทาทุกข์ [Lex2]
 • ความสบายกาย: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย [Lex2]
 • ความสบายใจ: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ [Lex2]
 • ปลอบประโลม: ปลอบใจ [Lex2]
 • สิ่งปลอบใจ: คำปลอบใจ [Lex2]
 • อำนวยความสะดวก: ทำให้สะดวกสบาย [Lex2]
 • (คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ. ###S. solace [Hope]
 • (n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ [Nontri]
 • (vt) ให้กำลังใจ,ปลอบใจ,ช่วยเหลือ,ปลอบโยน [Nontri]
 • /K AH1 M F ER0 T/ [CMU]
 • (v) /k'ʌmfət/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
nation
 • ประเทศ: ประเทศชาติ [Lex2]
 • คนในประเทศ: พลเมือง, ประชาชน [Lex2]
 • (เน'เช ิน) n. ประเทศ,ชาติ [Hope]
 • (n) ชาติ,ประชาชาติ,ประเทศชาติ [Nontri]
 • /N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /n'ɛɪʃən/ [OALD]
attempting
 • /AH0 T EH1 M P T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmptɪŋ/ [OALD]
  [attempt]
 • ความพยายาม: ความมานะ, ความอุตสาหะ [Lex2]
 • พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]
 • (อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
 • (vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
 • /AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmpt/ [OALD]
scrape
 • ขูด: ไถ, โกน, ถาก [Lex2]
 • ขัดสี: เช็ดออก, ถู [Lex2]
 • อดออม[Lex2]
 • การขูด: การโกน, เสียงขูดหรือเสียงโกน [Lex2]
 • รอยถลอก[Lex2]
 • สถานการณ์ที่ลำบาก: สถานการณ์ยุ่งยาก [Lex2]
 • (สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ [Hope]
 • (vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา [Nontri]
 • /S K R EY1 P/ [CMU]
 • (v) /skr'ɛɪp/ [OALD]
burning
 • ที่ถูกเผาผลาญ[Lex2]
 • (เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ [Hope]
 • /B ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳnɪŋ/ [OALD]
  [burn]
 • ไหม้: เผา, เผาไหม้ [Lex2]
 • การเผาผลาญ[Lex2]
 • แดดเผา: ไหม้แดด, เกรียมแดด [Lex2]
 • ทำให้ไหม้: เผา [Lex2]
 • บริเวณที่ถูกเผา: บริเวณที่ไหม้ [Lex2]
 • (เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้ [Hope]
 • (n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้ [Nontri]
 • (vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด [Nontri]
 • /B ER1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɜːʳn/ [OALD]
feces
 • อุจจาระ: ขี้, มูล, ของเสีย [Lex2]
 • (ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล,กาก,ตะกอน,สิ่งปฏิกูล ###S. excrement [Hope]
 • /F IY1 S IY2 Z/ [CMU]
off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) /ɒf/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
shoes
 • /SH UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uːz/ [OALD]
  [shoe]
 • รองเท้า[Lex2]
 • เกือกม้า[Lex2]
 • ปลอก[Lex2]
 • ก้านห้ามล้อ[Lex2]
 • สวมรองเท้า: ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้ [Lex2]
 • สวมปลอก: ใส่ปลอกหุ้ม [Lex2]
 • (ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ. [Hope]
 • (n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า [Nontri]
 • (vt) ใส่รองเท้า,สวมรองเท้า,สวมปลอก [Nontri]
 • /SH UW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top