ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*single man*

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: single man, -single man-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Married woman, single man, scandalous affair.หญิงแต่งงานแล้วกับหนุ่มโสด คนนินทาได้ Punchline (1988)
can do nothing... to save a single man from death.แต่ไม่อาจ ช่วยคนคนเดียวให้พ้นจากความตาย Milarepa (2006)
That a single man in possession of a good fortune"ว่าผู้ชายโสดที่มีเงินมากมาย" Becoming Jane (2007)
Even if I don't have a single man leftถึงจะเหลือข้าเป็นคนสุดท้าย Three Kingdoms (2008)
And no one single man can win that war, Not even if they strap nukes on him.ไม่มีใครชนะสงคราม ด้วยตัวคนเดียว ต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ Mash-Up (2009)
And, as of about some time ago, I am officially a single man.และ ในฐานะที่ประมาณ... ...ซักพักที่ผ่านมา ผมประกาศโสดอย่างเป็นทางการ Burlesque (2010)
Marcus, you were raised by a single man who dates girls I went to high school with.มันยาวกว่า,ใส่ซะ Our Family Wedding (2010)
Do you know what it means to ask for a ride in a car with no one other than a single man?คุณรู้ไม๊ว่าหมายความว่าอะไร ที่คุณขอขึ้นรถผู้ชาย Episode #1.6 (2010)
Morbidly obese, the undisguised halitosis of a single man living on his own.สุขภาพย่ำแย่ เป็นโรคอ้วน เหม็น อยู่ตัวคนเดียว A Scandal in Belgravia (2012)
A single man placed upon its crest would have clear view for many miles in all direction.คนเดียว วางอยู่บนยอด ล่วงหน้าโรมันเห็นได้อย่างง่ายดาย Chosen Path (2012)
A single man carried by swift purpose could return with reinforcements...ชายเพียงคนเดียว ที่ดำเนินการโดยวัตถุประสงค์รวดเร็ว จะกลับมา มีการเพิ่มกำลัง ... Empty Hands (2012)
Let these men not fall here tonight in the honor of a single man, but in the arena before all of Capua!ปล่อยให้คนเหล่านี้ไม่ได้ ตกอยู่ที่นี่คืนนี้ ในเกียรติของชายคนเดียว แต่ในเวที ก่อนที่ทั้งหมดของปัว! Empty Hands (2012)
Choose a single man, and let us make sport of him in memory of your cousin.เลือกคนเดียว และให้เราทำกีฬาของเขา ในความทรงจำของญาติของคุณ. Empty Hands (2012)
A single man, to be sacrificed to this house where so many lives were stolen by Spartacus and his jackals.คนเดียว จะต้องเสียสละเพื่อบ้านหลังนี้ ที่ชีวิตจำนวนมากถูกขโมย Empty Hands (2012)
I could distract any that remain posted to the villa entry, giving opportunity for a single man to take Glabe's life while he sleeps.ฉันจะหันเหความสนใจ ที่ยังคงโพสต์ ในการเข้าสู่วิลล่า ให้โอกาส สำหรับคนเดียว Sacramentum (2012)
What? L-listen, as a single man,อะไร ฟังนะ ผมเป็นหนุ่มโสด Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Surely you can rule out the one single man in the world you're related to.เธอต้องตัดใจจากผู้ชายคนเดียว ในโลกที่เป็นญาติเธอได้แน่นอน August: Osage County (2013)
A single man living by himself, forcing Emma to hide as a wolf from the police?ผู้ชายคนเดียวอาศัยอยู่เพียงลำพัง บังคับให้เอมม่าต้องซ่อนตัวจากตำรวจ ภายใต้รูปโฉมสุนัขป่างั้นสิ The Sun (2013)
After digging into 30 out of the 38 HR numbers, not a single man possesses the talents displayed in that footage.หลังจากสืบลึกลงไป 30 คน ในเอชอาร์จำนวน 38 ไม่มีผู้ชายสักคนที่มี ความสามารถอย่างที่แสดง ในคลิปนั่น Endgame (2013)
I know every single man beneath my lash.ฉันรู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้แส้ของฉันทุก 300: Rise of an Empire (2014)
It was one... one blow from a single man.มันเป็นหนึ่ง ... หนึ่งระเบิดจากชายเดี่ยว เขาพัด 100 คน ... American Sniper (2014)
And me. We can't afford to lose a single man.แล้วก็ข้า เรายอมเสียใครไปไม่ได้หรอก Breaker of Chains (2014)
Double the men, I want every single man on that perimeter.ส่งกำลังคน 2 เท่า ฉันต้องการทุกคน ในพื้นที่โดยรอบ London Has Fallen (2016)
Friday, 30 November, 1962A single Man (2009) dTV - Das Erste - 6. Januar 2013 *Musik.* A Single Man (2009)
Single straight man in New York City-- we understand they're in short supply.Ein ehrlicher Single Mann in New York City-- wir verstehen, dass sie eine Mangelware sind. Thanksgiving (2011)
There ain't a man, not a single manThere ain't a man, not a single man River of No Return (1954)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single manThe class is too large to be taught by a single man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายโสด[N] bachelor, See also: single man, Syn. หนุ่มโสด, คนโสด, คนไม่มีลูกไม่มีเมีย, Ant. หญิงโสด, Example: ชายโสดมีอิสระเสรีภาพในการติดต่อเกี่ยวข้องกับหญิง หรือเที่ยวนัดกับหญิงหลายคนได้, Count unit: คน, Thai definition: ชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top