ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rump steak*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rump steak, -rump steak-
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumpsteak {n}rump steak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランプステーキ[, ranpusute-ki] (n) rump steak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rump \Rump\, n. [OE. rumpe; akin to D. romp trunk, body, LG.
   rump, G. rumpf, Dan. rumpe rump, Icel. rumpr, Sw. rumpa rump,
   tail.]
   1. The end of the backbone of an animal, with the parts
    adjacent; the buttock or buttocks.
    [1913 Webster]
 
   2. Among butchers, the piece of beef between the sirloin and
    the aitchbone piece. See Illust. of {Beef}.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The hind or tail end; a fag-end; a remnant.
    [1913 Webster]
 
   {Rump Parliament}, or {The Rump} (Eng. Hist.), the remnant of
    the Long Parliament after the expulsion by Cromwell in
    1648 of those who opposed his purposes. It was dissolved
    by Cromwell in 1653, but twice revived for brief sessions,
    ending finally in 1659.
    [1913 Webster]
 
       The Rump abolished the House of Lords, the army
       abolished the Rump, and by this army of saints
       Cromwell governed.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Rump steak}, a beefsteak from the rump. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*rump ( R AH1 M P) steak ( S T EY1 K)*

 


  

 
rump
 • สะโพกสัตว์[Lex2]
 • เนื้อสะโพกสัตว์[Lex2]
 • ก้น (คำไม่เป็นทางการ): บั้นท้าย [Lex2]
 • สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา[Lex2]
 • (รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา ###S. posterior,buttocks [Hope]
 • /R AH1 M P/ [CMU]
 • (n) /r'ʌmp/ [OALD]
steak
 • เนื้อหรือปลาชิ้นหนา สำหรับทอดหรือย่าง: เนื้อสเต๊ค [Lex2]
 • (สเทค) n. ชิ้นเนื้อหั่นชิ้นใหญ่ (โดยเฉพาะเนื้อวัวหรือเนื้อปลาทอด) ,เนื้อหั่น,เนื้อสเต๊ค [Hope]
 • (n) เนื้อสเต็ก [Nontri]
 • /S T EY1 K/ [CMU]
 • (n) /st'ɛɪk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top