ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plan together*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plan together, -plan together-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're working on a really big estate plan together,เรากำลังวางแผน ทำการใหญ่ด้วยกันอยู่ Shall We Dance (2004)
Get a plan together.วางแผนร่วมกัน Fire/Water (2007)
I can still help you get settled, and we can make a plan together.ผมยังสามารถช่วยคุณตั้งตัวได่นะ และเราสามารถวางแผนด้วยกัน The Age of Dissonance (2009)
Okay, we need to get a plan together, tell me everything.โอเค เราต้องวางแผนด้วยกัน บอกฉันมาให้หมดทุกอย่างซิ Good God, Y'All (2009)
We can go over the plan together, help you prep for the mission.เราจะผ่านแผนการณ์นี้ไปด้วยกัน ช่วยเธอเตรียมตัวสำหรับภาระกิจ The Recruit (2010)
They made a plan together... to destroy the Glades.พวกเขามีแผนร่วมกัน เพื่อทำลายเดอะเกลดส์ Sacrifice (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top