ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ok, let's go.*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ok, let's go., -ok, let's go.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, OK, let's go. (Intro begins) I feel it in my fingers In my fingersโอเค เอาล่ะ เริ่มได้ ฉันรู้สึกได้ในนิ้วมือ Love Actually (2003)
OK, let's go. Before someone sees the smoke.เอาละ, รีบไป ก่อนที่จะมีใครเห็นควัน. National Treasure (2004)
OK, let's go.เอาละ ไปกัน. National Treasure (2004)
- All right, we're clear. - OK, let's go.เรียบร้อยแล้วไปได้ Red Eye (2005)
OK, let's go.โอเค ไปกันเถอะ Just Like Heaven (2005)
OK, let's go...โอเค,ไปเถอะ... Saw II (2005)
OK, let's go.โอเค ไปกันเถอะ พวกเราเดินทางกับคุณ ทั้งวัน Ice Age: The Meltdown (2006)
OK, let's go. Up you go.โอเค เสร็จแล้ว ไปได้เลย Rogue (2007)
Ok, let's go.จ้า! ไปกันเถอะ! Ponyo (2008)
OK, let's go.ดีเลย งั้นเราไปกันเลย Episode #1.17 (2009)
Ok, let's go. Shh. Keep quiet.โอเค ไปได้ ชู่ว์ เงียบๆ ด้วย Mosley Lane (2010)
Yeah. OK, let's go.ใช่ โอเค งั้นมาเริ่มกันเลยครับ Episode #1.2 (2010)
Ok, let's go.โอเค ไปได้ Into the Woods (2010)
OK, let's go.ไปกันเถอะ Episode #1.6 (2010)
OK, let's go. Split up.โอเค ไปได้แล้ว แยกย้ายกัน The Crazies (2010)
- OK, let's go.โอเค ไปกันเถอะ_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
Ok, let's go.ตกลง งั้นไปกันเถอะ Crystal (2012)
Ok, let's go.โอเค,ไปกันเถอะ Crystal (2012)
OK, let's go.ตกลงขอไป The Art of the Steal (2013)
Okay, let's go!- Ok, let's go. Three Fellas (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top