ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*low-key*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: low-key, -low-key-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low-key[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-keyed
low-keyed[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-key

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, look, we just gotta keep this low-key, okay?ฟังดีๆนะ ทำกันให้เงียบๆ เข้าใจไหม? แล้วนายจะทำอะไร? The Girl Next Door (2004)
Probably best to keep it low-key around here.อยู่ในนี้น่ะ ทำเฉยไว้น่าจะดีที่สุด Numb (2007)
maybe you should keep the party low-key.นายควรจะทำงานนี้ให้มันน้อยๆ หน่อย Go Your Own Way (2008)
We have an agreement to keep it low-key.เราตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องไว้เป็นความลับ Interpretive Dance (2010)
♪ Trying to get a lil' V-I, keep it down on the low-key#กำลังจะลองแบบวี-ไอ ร้องเสียงต่ำๆเข้าไว้# New York (2011)
It'll be low-key. Like, pizza, music. Sound like fun?พิซซ่า ดนตรี ดูหนาสนุก คุณจะมามั้ย The Princesses and the Frog (2011)
What are you talking about? I told you to have a nice, relaxed, low-key night.ฉันบอกเธอว่าให้จัดแบบสบายๆ ไม่ต้องฟู่ฟ่า The Princesses and the Frog (2011)
We're going to do a low-key Halloween thing, like hand out candy to trick-or-treaters and watch some movies.เราจะทำ กิจกรรมแบบฮาโลวีน อย่างแจกลูกอม เล่นหลอกหรือเลี้ยง และดูหนังกัน Masked (2011)
Well, how about just a low-key evening with your girlfriends?งั้นก็ทานมื้อค่ำกับ เพื่อนของลูกเอาไหม? Heartbreak Hotel (2011)
Well, why don't we do something low-key?งั้นทำไมเราไม่หาอะไรที่มันดูน้อยๆหน่อยละ Duress (2012)
Danny, call Kono, have her pick Mary up from the TSA's custody, and drop her in my office, but tell her I want it done low-key.แดนนี่ โทร.หาโคโน่ให้เธอไปรับแมรี่ จากการคุมตัวของทีเอสเอ แล้วพาเธอไปไว้ที่ออฟฟิศของฉัน แต่บอกให้ทำแบบเงียบๆ Kalele (2012)
It was a pretty low-key night.มันเป็นคืนที่ง่ายๆ สบายๆ It Happened 'That Night' (2012)
It's a little low-key. I'll give you that.ดูท่าเธอจะสงบเสงี่ยมเจียมตัว มากเลยนะเนี่ย No Quarter (2012)
Like you, to be honest... low-key and vaguely menacing.คล้ายๆกับคุณแหละ ไม่เป็นทีสะดุดตาเท่าไหร่ Shadow Box (2012)
Keep it low-key, okay?ไม่ต้องโปรยเยอะ Journey to the West (2013)
Yeah, I'm trying to keep it low-key.ฉันไม่อยากป่าวประกาศน่ะ Bag Man (2013)
[Laughs] Keep it low-key?ป่าวประกาศเหรอ? Bag Man (2013)
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ Advanced Introduction to Finality (2013)
I've been keeping it super low-key lately.ช่วงนี้ฉันอยู่แบบสันโดษมาก Whispers in the Dark (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
low-keyThe performance was low-keyed.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
low-keyed    (j) lˈou-kˈiːd (l ou1 - k ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローキー[, ro-ki-] (n) low-key [Add to Longdo]
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 low-key \low-key\ low-keyed \low-keyed\adj.
   restrained in style or quality; not flashy or intense;
   understated; as, a little masterpiece of low-keyed eloquence.
 
   Syn: subdued.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top