ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loss of consciousness*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loss of consciousness, -loss of consciousness-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"in response to claims that the inhabitants suffered a mass loss of consciousness."เพื่อตรวจสอบ ตามคำกล่าวอ้าง ที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น ทุกข์ทรมานจากสิ้นหมดสติ 137 Sekunden (2009)
There were anecdotal reports of a mass loss of consciousness.สร้างอยู่กลางหมู่บ้าน ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ Blowback (2010)
There were anecdotal reports of a mass loss of consciousness.มีรายงานออกมาเล็กน้อย ถึงการหมดสติหมู่ของ ประชากร Better Angels (2010)
I understand you suffered a loss of consciousness.เราเข้าใจว่าคุณหมดสติไป Practically Perfect (2010)
Loss of consciousness. Plus she's slowly turning blue.ไม่รู้สึกตัว บวกกับเธอค่อยๆเขียว Last Temptation (2011)
(Foreman) But not the loss of consciousness.(โฟร์แมน) แต่ไม่อธิบายเรื่อง การไม่รู้สึกตัว Last Temptation (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識喪失[いしきそうしつ, ishikisoushitsu] (n) loss of consciousness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top