ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*i'm sorry.*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i'm sorry., -i'm sorry.-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i'm sorry.Huh? Oh, I'm sorry.
i'm sorry.I could not say "I'm sorry."
i'm sorry.I'm sorry.
i'm sorry.I'm sorry. He's out now.
i'm sorry.I'm sorry. I did you wrong.
i'm sorry.I'm sorry. I have another appointment.
i'm sorry.I'm sorry. I'm a stranger around here.
i'm sorry.I'm sorry. I'm partly responsible for it.
i'm sorry.I'm sorry. I take back my words.
i'm sorry.I'm sorry. It was just a slip of the tongue.
i'm sorry.I'm sorry. Would you mind turning around?
i'm sorry."Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."
i'm sorry.Oh, I'm sorry.
i'm sorry.Oh, I'm sorry. I guess I have the wrong number.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top