ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*high density*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: high density, -high density-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lipoproteins, High Densityไลโปโปรตีนที่มีความแน่นสูง, ไขมันโปรตีนหนัก, ไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- High-density floppy disks.High Density, Floppy-Disketten! Up Helly Aa (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高密[gāo mì, ㄍㄠ ㄇㄧˋ, ] high density, #59,404 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高密[こうみつ, koumitsu] (n) high density [Add to Longdo]
高密度[こうみつど, koumitsudo] (n) high density [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top