ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hahn*

HH AA1 N   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hahn, -hahn-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turkey.TruthahnLow-Cal Munster (1964)
Bart!Tom TruthahnBart vs. Thanksgiving (1990)
Erica hahn?Erica HahnLay Your Hands on Me (2008)
Will you marry me, Le-Chahn?แต่งงานกับผมนะ เลชาน Rushmore (1998)
Mother, doesn't "chahng see kao" mean white elephant?Mother, doesn't "chahng see kao" mean white elephant? Anna and the King (1999)
Dr.Hahn has agreed to bome our new head of cardiothoracic surgery.ดร.ฮานน์ตกลงจะมาเป็น หัวหน้าแผนกศัลยกรรมหัวใจ Kung Fu Fighting (2007)
I got patients to check on, Erica Hahn to impress.ฉันต้องไปดูคนไข้ ให้,อีริก้า ฮานน์ ประทับใจ Kung Fu Fighting (2007)
Erica Hahn-- first day.อีริก้า ฮานน์ วันแรก Kung Fu Fighting (2007)
Derek Shepherd, you know Erica Hahn.เดเร็ค เชพเพิร์ด,รู้จักอีริก้า ฮานน์ไหม๊ Kung Fu Fighting (2007)
And this is dr. Mark Sloan, head of plastics. Erica Hahn.และนี่ก็ดร.มาร์ค สโลน,หัวหน้า ศัลยกรรมพลาสติก,อีริก้า ฮานน์ Kung Fu Fighting (2007)
This is it- - Hahn is in the hospital, freakin' Izzie is on her service again.นั่นมัน ฮานน์ ในโรงพยาบาล อยากจะบ้า อิซซี่ก็ให้ความสะดวกตามเคย Kung Fu Fighting (2007)
If it makes you feel any better, dr. Hahn has done this procedure hundreds of times.ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น,ดร.ฮานน์ ใกล้จะเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว Kung Fu Fighting (2007)
Yeah, forget it. I'm not giving up Hahn's service.ใช่,ช่างมันเถอะ,ฉันไม่ ต้องการเป็นคนบริการให้ฮานน์อีกแล้ว Kung Fu Fighting (2007)
I like this patient, I like Hahn, and I like cardio.ฉันชอบคนไข้,ฉันชอบฮานน์,และฉันชอบหัวใจ Kung Fu Fighting (2007)
Hahn. Sc's coming up.ผลสแกนกำลังขึ้นมา Kung Fu Fighting (2007)
Dr. Hahn, I know how you can do the surgery on the patient who is allergic to anesthesia.ดร.ฮานน์ ฉันรู้วิธีผ่าตัดกับคนไข้ ที่เป็นภูมิแพ้อาการชา Kung Fu Fighting (2007)
Dr.Hahn, you wanted to sign the discharge papers for mr.Arnold?ดร.ฮานน์,คุณต้องการลงชื่อ ในชาร์ทของมิสเตอร์อาร์โนด์ลไหม๊ Kung Fu Fighting (2007)
Dr. Hahn.ดร.ฮานน์ Kung Fu Fighting (2007)
- I'm sorry, Dr. Hahn, but she wanted to see her husband.ฉันขอโทษ,คุณหมอฮาน,แต่เขาต้องการพบสามีเขา. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Oh, sir, Dr. Hahn is working on multiple crash injuries.โอ้! ท่านคะ ดร.ฮานกำลังทำ multiple crash injuries Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Shepherd did what he could, but the chief and Hahn are still working on him.เช็พเพิร์ตทำเท่าที่ทำได้ ตอนนี้ผอ.กับฮาห์นกำลังจัดการอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
- Are you serious about this or not, Dr. Hahn?นั่นไม่จำเป็นเลยค่ะ / คุณจริงจังกับเรื่องการสอนรึเปล่าดร.ฮาห์น? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Dr. Hahn asked me about teaching before.หมอฮอนเคยถามผมเรื่องการสอน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
It was the only thing to do, Dr. Hahn.It was the only thing to do,DR. HahnDream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Dr. Hahn, take a look at this right here.dr.Hahn ดูนี่หน่อยซิ Here Comes the Flood (2008)
Dr. Hahn's gonna come in and talk to you in a couple of minutes.Dr.Hahn กำลังจะเข้ามาคุยกับคุณ Here Comes the Flood (2008)
Grey, you're on cardio with Hahn today.เกรย์ วันนี้เธอได้หัวใจกับดร.ฮาน Brave New World (2008)
You're psyched. You got Hahn.เธอดีใจจะตาย เธอได้ฮาน Brave New World (2008)
So Hahn is doing a ross procedure,ฮานจะทำ ross procedure, Brave New World (2008)
I'm going on a date with Erica Hahn.ฉันจะออกเดทกับเอริกา ฮาน Brave New World (2008)
Great. Thanks, dr. Hahn.ขอบคุณค่ะ ดร.ฮาน Brave New World (2008)
I'm in the middle of studying for Hahn's pulmonary autograft,I'm in the middle of studying for Hahn's pulmonary autograft, Brave New World (2008)
Ooh. I told Hahn I knew how to doโอ ฉันบอกฮานไปว่าทำเป็น Brave New World (2008)
To help me sell an idea to Hahn and the chief.ไปช่วยผมคิด เพื่อบอก ฮาน กับหัวหน้า Brave New World (2008)
Dr. Hahn has a thorascopic lung resection in an hour--อีกประมานชม หมอฮานจะทำ a thorascopic lung resection Brave New World (2008)
I've never seen one. Hahn said I could scrub in on her aortic bypass.ฉันยังไม่เคยเห็นเลย ฮาห์นบอกว่าจะให้ฉันร่วมผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ There's No 'I' in Team (2008)
Uh,grey,stevens,you're with hahn. Yang,the pit.เกรย์ สตีเว่นส์ เธอสองคนไปหาฮาน แยง ไปห้องตรวจ Rise Up (2008)
Dr. Hahn will inject ethanol straight into youreart.ลองนึกถึงการสอดท่อเข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณต้นขา Rise Up (2008)
Dr. Hahn,I know you have a history with this patient, but in a weird way,izzie does,too.แต่มันก็แปลกที่อิซซี่ก็มีเช่นกัน มีเรื่องในอดีต กับคนไข้ของฉันเหรอ? Rise Up (2008)
This is worse than hahn. I mean,I-I have no idea what I did or--or said or what...ฉันไม่รู้ว่าจะพูด หรือจะทำยังไงแล้ว Rise Up (2008)
hey,hahn. Come in.เฮ้ ฮานห์ เข้ามาสิ ผมอยากให้คุณดูนี่ Rise Up (2008)
You hiding from hahn?เธอหลบหน้าฮาห์นเหรอ? Rise Up (2008)
Is mike okay? And he's refusing to try again,so hahn'S... um,you should go talk to her.ไม่ การทำablationล้มเหลว และเขาก็ปฏิเสธจะลองอีกครั้ง ฮาห์นก็เลย... Rise Up (2008)
Dr. Hahn,I came to apologize and ask if I could please be let off your service.ดร.ฮาห์น ฉันมาขอโทษและมาขอให้คุณกรุณาถอดฉันออกจากการเป็นผู้ช่วย Rise Up (2008)
Mrs; collins, I'd Iike you to meet my friend, Mr; Hahn;คุณนายคอลลินส์ ผมอยากให้คุณพบกับเพื่อนของผม คุณฮานน์ Changeling (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
AII courtesy of Mr; Hahn and his new client, Christine collins;ด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณฮาห์น ที่รับเป็นทนายให้กับคุณนายคอลลินส์ Changeling (2008)
HAHN:ฮาห์น : Changeling (2008)
- Hahn?. - ฮาน? New History (2009)
- She had nothing to do with Hahn leaving.เธอไม่ได้เกี่ยวซักหน่อยที่ฮานไป New History (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาห์เนียม[N] hahnium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 105 สัญลักษณ์ Ha เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAHN    HH AA1 N
HAHNE    HH EY1 N
HAHNER    HH AA1 N ER0
FRIESENHAHN    F R IY1 S AH0 N HH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hahn    (n) hˈæn (h a1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hähnchen(n) |das, pl. Hähnchen| ไก่, See also: das Huhn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablasshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Absperrhahn {m}; Abstellhahn {m}stopcock [Add to Longdo]
Absperrhahn {m}gate valve [Add to Longdo]
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Entleerungshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Entlüftungshahn {m}air bleed cock [Add to Longdo]
Fasszapfen {m}; Fasshahn {m}faucet [Am.] [Add to Longdo]
Gashahn {m} | Gashähne {pl}gas tap | gas taps [Add to Longdo]
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Hahn {m}; männliches Haushuhn [ornith.]rooster [Add to Longdo]
Hahn {m} | Hähne {pl}chanticleer | chanticleers [Add to Longdo]
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve [Add to Longdo]
Hahn {m}; Zapfhahn {m} | Hähne {pl}; Zapfhähne {pl}spigot | spigots [Add to Longdo]
Hahn {m} (Wasser-; Gas-); Wasserleitung {f}tap [Br.] [Add to Longdo]
Hahnenfuß {m}; Krähenfuß {m}crowfoot [Add to Longdo]
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup [Add to Longdo]
Hahnenfußschlüssel {m}crowfoot wrench [Add to Longdo]
Hahnenkampf {m} | Hahnenkämpfe {pl}cockfight; cockfighting | cockfights [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cock crow [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cockcrow [Add to Longdo]
Hahnrei {m}; betrogener Ehemann | zum Hahnrei machen [obs.]; (Ehepartner) betrügencuckold | to cuckold [Add to Longdo]
Hahnschlüssel {m}plug key [Add to Longdo]
Indizierhahn {m}indicator cock [Add to Longdo]
Kampfhahn {m} | Kampfhähne {pl}gamecock | gamecocks [Add to Longdo]
Kugelhahn {m}; Kugelabsperrhahn {m}ball valve [Add to Longdo]
Muffenkugelhahn {m}all valve with socket ends [Add to Longdo]
Quetschhahn {m}; Schraubklemme {f}pinch cock; spring clip [Add to Longdo]
Sperrhahn {m} | Sperrhähne {pl}stopcock | stopcocks [Add to Longdo]
Truthahn {m}; Truthenne {f}; Pute {f}; Puter {m}turkey [Add to Longdo]
Wasserhahn {m}; Hahn {m}tap [Br.]; faucet [Am.] [Add to Longdo]
Wetterhahn {m} | Wetterhähne {pl}weathercock | weathercocks [Add to Longdo]
Zapfen {m}; Spund {m}; Hahn (vom Fass) {m} | mit einem Zapfen versehen; mit einem Hahn versehentap | to tap [Add to Longdo]
Danach kräht kein Hahn. [übtr.]Nobody cares two hoots about it. [Add to Longdo]
Der Hahn kräht auf dem Mist.The cock crows on the dung heap. [Add to Longdo]
Birkhahn x Moorschneehenne (Bastard) [ornith.]Black Grouse x Willow Grouse [Add to Longdo]
Truthahngeier {m} [ornith.]Turkey Vulture [Add to Longdo]
Wasserhahn {m} [ornith.]Water Cock [Add to Longdo]
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Hahnschweifwida [ornith.]Long-tailed Whydah [Add to Longdo]
Hahnium / Nielsbohrium {n} [chem.]hahnium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
水道栓[すいどうせん, suidousen] Wasserhahn [Add to Longdo]
給水栓[きゅうすいせん, kyuusuisen] Hydrant, Wasserhahn [Add to Longdo]
雄鳥[おんどり, ondori] -Hahn, maennlicher_Vogel [Add to Longdo]
鶏頭[けいとう, keitou] Hahnenkamm (Name einer Blume) [Add to Longdo]
鶏鳴[けいめい, keimei] Hahnenschrei, Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Hahn /haːn/ 
   chanticleer; cock; rooster; spigot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top