ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give back*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give back, -give back-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give back[PHRV] คืน, See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน, Syn. get back, hand back, have back
give back[PHRV] สะท้อนกลับ
give back[PHRV] ชดใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา Ghost in the Shell (1995)
- Now give back the lights, Potato Head.- ส่งสายไฟกลับมานะ โปเตโต้ เฮด Toy Story (1995)
You can't give back to them, Will.เธอเรียกเขากลับมาไม่ได้ วิลล์ Good Will Hunting (1997)
Give back the sword!เอาดาบคืนเขาไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Fuck, give back your badge!แล้วจะทำไมเหรอ? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Give back my face!คืนหน้าให้ฉันเถอะ! Cinderella (2006)
He said he'd give back Reiko's money if this scheme went through well.เขาบอกว่าจะคืนเิงินเรย์โกะให้ ถ้าแผนการผ่านไปด้วยดี Eiga: Kurosagi (2008)
I'll give back all the money you swindled off others.ผมจะนำเงินไปคืนคนที่คุณเคยโกงพวกเขามาก่อน Eiga: Kurosagi (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย Burn After Reading (2008)
# We share together Yeah, we still give backที่เราแบ่งปันกัน เรายังคงให้กัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's what I know, it's what I want to give back.มันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันรู้ \ มันคือสิ่งที่ฉันต้องการจะให้คืน Shut Down (2008)
It's very important to give back to the community.มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะ ให้กลับคืนสู่สังคม I Lied, Too. (2009)
Because I have nothing to give back to you.เพราะฉัน ตอบแทนเธออะไรไม่ได้ไง The Twilight Saga: New Moon (2009)
This is a chance for us to give back.นี่เป็นโอกาส สำหรับพวกเราที่จะตอบแทน Everybody Says Don't (2009)
Know how many people would jump at the chance to give back to their parents, who would sacrifice everything without blinking?ผู้ซึ่งเสียสละให้ได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเอ่ยปาก และการคบกับผู้หญิงที่เด็กกว่า ไม่มีอะไรผิดสักหน่อย Tainted Obligation (2009)
Feels good to give back what we can.รู้สึกดีที่ได้คืนให้ในสิ่ง ที่เราสามารถทำได้ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- then why don't you give back charlie?อย่างนั้น ทำไมคุณไม่คืนชาร์ลีด้วยล่ะ ? Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
I always wanted to do that, give back to the community.หนูอยากทำมาตลอด ตอบแทนสังคมน่ะ Precious (2009)
It's so important to give back.การให้เป็นสิ่งสำคัญนะ Hell-O (2010)
Whenever I got sad, we'd help at the animal shelter, to give back.เราไปช่วยงาน ที่พักพิงสัตว์ Bad Reputation (2010)
I forgot how good it feels to give back.ฉันลืมว่า "การให้" เป็นยังไง Bad Reputation (2010)
The more money the football program brings in, the more I can give back to you guys!และเงินที่เยอะกว่าสำหรับโปรแกรมฟุตบอล ผมให้ชมรมฟุตบอล\ แต่ผมจะคืนให้พวกคุณทีหลังแล้วกัน Audition (2010)
Continuing efforts to give back to the community.มีความพยายามที่จะ คืนกำไรกลับสู่สังคม Kill or Be Killed (2010)
Give back what you stole, Persian!คืนสิ่งที่เจ้าขโมยมา เจ้าคนเปอร์เชีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
- Is it mine to give back, if I choose?เธอมั่นใจหรือว่าเธอจะมอบคืนให้? The Last Airbender (2010)
Okay, I can give back the pretzels and, uh, get rid of their health insurance.ได้ ผมให้มีเพร็ทเซิลได้อีก แต่ยกเลิกประกันสุขภาพนะ Royal Wedding (2011)
Pierce refuses to give back the sword.เพียร์ซปฏิเสธที่จะคืนดาบ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
If you give back the part, they'll forgive you.ถ้านายคืนชิ้นส่วนนั่น พวกเขาจะยกโทษให้ Eight Hours (2011)
Jeff, you're gonna give back every penny, or you're going to jail.เจฟนายต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์\ หรือไม่งั้น Chuck Versus the Zoom (2011)
Just have some of her stuff to give back to her.ก็แค่ยังมีของที่เป็นของเธอที่ผมต้องคืน The Big Sleep No More (2011)
I try to give back as much as I can.ฉันอยากจะไปทั้นั่นอีก ถ้ามีโอกาศค่ะ Pilot (2011)
No, Christmas is also a time to give back.ไม่ คริสต์มาสยังเป็นช่วงเวลาการให้กลับเช่นกัน Extraordinary Merry Christmas (2011)
Well, when most people wanna give back, it usually means they've done something they're, uh, ashamed of.เอ่อ คนส่วนใหญ่อยากจะทำบุญ ก็ต่อเมื่อพวกเขาไปทำอะไรซักอย่างมา แล้วพวกเขาก็รู้สึกผิดกับมัน The Art of Making Art (2011)
He took my wallet, and before I could give back his, the security guard pulled in and I ran.ยังไม่ทันที่ผมจะเอาคืน รปภ.ก็โผล่มา ผมเลยเผ่น Alaheo Pau'ole (2011)
If you can produce reflection-letters on your mistakes, then for every reflection-letter, she will give back 30,000,000 from the maintenance fee.ถ้าคุณเขียนรายงานประเมินความผิดพลาดของคุณ เธอจะได้รับในเงินจำนวน 30,000,000 แล้วเธอจะส่งเอกสารเลี้ยงดูกลับให้คุณ Episode #1.1 (2011)
I ain't gonna give back shit, let alone my shih tzu.ไม่คืนบ้าอะไรทั้งนั้น อย่ายุ่งกับชิสุของผม Seven Psychopaths (2012)
It's a kidnapped dog. You don't just give back a kidnapped dog.ลักพาหมา คุณไม่คืนหมาที่ลักพามาหรอก Seven Psychopaths (2012)
Just give back the page.ขอหน้านั้นคืนด้วย Fire/Ice (2012)
Now I have some of what she gave me to give back.ผมมีสิ่งที่อยากตอบแทนเธอ Let the Water Hold Me Down (2012)
* Give back all I had before *# Give back all I had before # Turn This Mother Out (2012)
Girls, show mommy how sad we'd be if she made us give back Rufus?สาวๆ โชว์ให้คุณแม่ดูหน่อยสิ ว่าลูกจะเศร้าแ่ค่ไหน ถ้าเกิดแม่จะเอารูฟัสไปคืน You Take for Granted (2012)
But I let you talk me into it, and now we have nothing to give back to mom.แล้วตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรไปคืนให้แม่ The Safe (2012)
If he's mentoring him, maybe it's because he wants to give back or leave some kind of legacy.ถ้าเขาสอนเด็กนั่น บางทีเขาคงอยากตอบแทน หรืออยากทิ้งเป็นมรดกเอาไว้ The Apprenticeship (2012)
You know those guys that take and take and never give back?พี่ก็รู้ คนพวกนั้นมีแต่เอากับเอา ไม่เคยให้คืนเลย Christmas Help (2012)
It's your chance to fight evil and give back to society.ใช้โอาสนี้ทำความดีไถ่โทษ Journey to the West (2013)
She taught us we had a responsibility to the community we grew up in, that it was incumbent upon us as Bellefleurs to give back.ได้โปรด คุณจะฆ่าผมมั้ย ตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ คุณได้มีอะไร Life Matters (2013)
Now the one thing about Wall Street and this market is, for me, I feel it's good to give back.ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับ โวล สท รีท และตลาดนี้คือ สำหรับฉันฉันรู้สึก มันเป็นเรื่องดีที่จะให้กลับ คุณจะ รู้ว่ามี The Wolf of Wall Street (2013)
I try to give back.- ใช่ค่ะ ฉันทำเพื่อให้ Spirit of the Goat (2014)
Maybe you can give back some of them stolen pelts you buy from the Indians.บางทีคุณส่งพวกเขามาขโมยของที่คุณซื้อจากอินเดีย. The Revenant (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give backHe forgot to give back my dictionary.
give backI must give back the book to him by tomorrow.
give backIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
กลับคืน[V] put back, See also: restore, give back, Syn. คืน, Example: มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追缴[zhuī jiǎo, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄠˇ, / ] to recover (stolen property); to pursue and force sb to give back the spoils, #25,610 [Add to Longdo]
奉还[fèng huán, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return with thanks; (honorific) to give back, #54,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückgeben; wiedergebento give back; to return [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  give back
      v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
           {return}, {repay}, {give back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top