ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*direct to*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: direct to, -direct to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direct to[PHRV] จ่าหน้า (ซอง, ห่อ) ถึง, Syn. address to
direct to[PHRV] พูดเพื่อ, See also: ตั้งใจทำเพื่อ, Syn. address to
direct to[PHRV] บอกทางไปยัง, See also: อธิบายเส้นทางไป
direct to[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: ทำเพื่อ, Syn. direct towards

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct to home (DTH)รับตรงจากดาวเทียม (ดีทีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DTH (direct to home)ดีทีเอช (รับตรงจากดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, only if you want to. Direct to camera.... ชีวิตทางเพศของคุณ ผมหมายถึงเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการ ตรงไปยังกล้อง Showtime (2002)
Clear direct to Winslow.ตั้งแต่เมื่อไหร่ ABQ (2009)
Clear direct to Albuquerque via the-เส้นทางบิน 5-1-5 ABQ (2009)
Uh, well, if she was up in the chopper, she must have been using the direct tox monitor.ถ้าเธอเอามันขึ้นคอปเตอร์ เธอจะต้องได้รับการตรวจสอบ สารพิษโดยตรง Cloudy with a Chance of Murder (2012)
The direct tox monitor, of course.ตรวจสอบสารพิษโดยตรงเหรอครับ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
I'm not gonna get direct to you. Oh, no. Look, you're gonna be fine, all right?เรื่องของเธอเศร้ามากที่จะพูด Glease (2012)
By shortwave broadcast direct to important overseas stations and leading newscasts of our own country,ด้วยการออกอากาศแบบคลื่นสั้น ไปถึงสถานีในประเทศที่สำคัญ และนำพาข่าวสารกลับสู่ ประเทศของเราด้วย Kill Your Darlings (2013)
You are cleared direct to the Slingshot.คุณสามารถลง จอดที่ เดอะ สลิงช็อตได้ 0-8-4 (2013)
You are cleared direct to the Slingshot.พวกคุณสามารถตรงไปที่สลิงชอร์ทได้เลย 0-8-4 (2013)
RPG, direct to the chest.RPG, โดยตรงที่หน้าอก Chappie (2015)
- We don't fly direct to Transylvania.- ไม่มีเที่ยวบินตรงทรานซิลเวเนีย Hotel Transylvania 2 (2015)
"We begin by taking listeners over direct to one of our transmitters in Germany were Frank Gillard is waiting to speak...""We begin by taking listeners over direct to one of our transmitters in Germany..." Ein anderes Land (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
direct toHis manner of speaking is direct to the point of rudeness.
direct toIt will soon be possible for us to go direct to New York by air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイレクトタッチ[, dairekutotacchi] (n) direct touch [Add to Longdo]
直間比率[ちょっかんひりつ, chokkanhiritsu] (n) ratio of direct to indirect taxes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top