ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*contraction*

K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contraction, -contraction-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraction[N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contraction[N] คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupillary reflex; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, pupillary; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, iris contraction; reflex, pupillaryรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation contraction; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation movement; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplitude of contractionช่วงหดตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contraction, isometricการหดตัวคงความยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, isotonicการหดตัวคงความตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, segmentation; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic contractionการหดตัวคงความตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris contraction reflex; reflex, pupillaryรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isometric contractionการหดตัวคงความยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometric contractionการหดตัวแบบไอโซเมตริก [TU Subject Heading]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Atrial Contractionการหดตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Clonic Contractionsการชักคลายตัวออก [การแพทย์]
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]
Contraction Cycleช่องเวลาการหดตัว [การแพทย์]
Contraction Periodระยะหดตัว [การแพทย์]
Contraction, Braxton Hickการยืดขยายตัวของมดลูกส่วนล่างร่วมกับแรงมดลูกหดรัด [การแพทย์]
Contraction, Braxton Hicksการบีบตัวของมดลูก [การแพทย์]
Contraction, Braxton-Hick'sการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกแต่ไม่รู้สึกเจ็บ [การแพทย์]
Contraction, Complexการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Contraction, Concentricการเกร็งกล้ามเนื้อแบบหดสั้น [การแพทย์]
Contraction, Eccentricการเกร็งกล้ามเนื้อแบบยืดตัว [การแพทย์]
Contraction, Hypertonicการหดแบบฮัยเปอร์โทนิค [การแพทย์]
Contraction, Hypotonicการหดแบบฮัยโปโทนิค [การแพทย์]
Contraction, Partialการหดตัวเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Contraction, Shock-Likeการกระตุกหดตัวเมื่อถูกจี้ด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Contraction, Singleการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวเป็นครั้งเดียว [การแพทย์]
Contraction, Spasmodicการหดตัว [การแพทย์]
Contraction, Staticการเกร็งกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่ง [การแพทย์]
Contraction, Sustainedกล้ามเนื้อหดตัวนาน [การแพทย์]
Contraction, Tetanicการหดกระตุกของกล้ามเนื้อ,กระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวติดต่อกัน,การหดรัดตัวโดยไม่คลายอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Contraction, Tinicการหดรัดของมดลูกชนิดไม่คลายตัว [การแพทย์]
Contraction, Tonicหดตัวเกร็งอยู่,การตึงตัว [การแพทย์]
Contraction, Tonic Convulsiveอาการกล้ามเนื้อลายหดตัวรัดเกร็ง [การแพทย์]
Depolarization-Contraction Couplingการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Duration of Contractionระยะเวลาหดรัดตัวแต่ละครั้ง [การแพทย์]
Force of Contractionแรงบีบตัว [การแพทย์]
contraction jointcontraction joint, รอยต่อเผื่อการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Isometric Contractionการหดเข้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ, การหดตัวแบบคงความยาว, การเกร็งกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่ง [การแพทย์]
Isotonic Contractionการหดตัวด้วยแรงเท่ากันของกล้ามเนื้อเมื่อได้รับ, การหดเข้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ, การหดแบบไอโซโทนิค [การแพทย์]
Muscle Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อหดตัว [การแพทย์]
Muscle, Smooth, Contractionกล้ามเนื้อเรียบหดตัว, การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ [การแพทย์]
Muscular Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อกระตุก [การแพทย์]
Myocardial Contractionกล้ามเนิ้อหัวใจหดเกร็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม Pilot: Part 1 (2004)
the baby looks fine,but she's having some contractions.ทารกไม่เป็นไร,แต่เธอเริ่มเจ็บท้องบ้าง A Change Is Gonna Come (2007)
she's having contractions.มดลูกเธอกำลังบีบตัว A Change Is Gonna Come (2007)
HOW CLOSE ARE THE CONTRACTIONS?มดลูกบีบตัวแค่ไหนแล้ว Mother Said (2008)
(charlie EX claiming ) -l just had a contraction. -Good idea.แค่เย็บสองสามเข็มครับ Betty's Baby Bump (2008)
Her contractions been getting closer and closer together.her contraption been getting closer and closer together 2012 Doomsday (2008)
If this girl's contractions start with this condition, she could die.ถ้าเด็กสาว จะคลอดเด็กด้วย สภาพนี้ เธอจะตาย Resurrection (2008)
The contractions have started.เด็กกำลังจะคลอดแล้ว Resurrection (2008)
the bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ The Bad Fish Paradigm (2008)
Second contraction!สองเกร็ง! Gas Pills (2008)
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)
So, how long since the last contraction?มดลูกหดตัวครั้งสุดท้ายนานเท่าไหร่แล้ว? Look What He Dug Up This Time (2009)
Okay, you're having contractions. That's it. You--คุณกำลังจะคลอดแล้ว คุณต้องวางหูเดี๋ยวนี้ คุณ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
First big contraction.เกิดอาการเกร็งแล้ว The Good Wound (2009)
I see contractions in the anterior tibialus.โอเค นั่นรากประสาท ไม่ใช่ใยประสาท Good Mourning (2009)
The strange thing is found no contraction band necrosis in the myocaium in the heart.ที่แปลกคือ ฉันไม่พบการบีบรัดตัวที่หัวใจ The Bond in the Boot (2009)
These are contractions. I need you to take me to a hospital.เธอต้องพาฉันไปรพ.เดี๋ยวนี้ I Guess This Is Goodbye (2010)
The contractions are coming too close.อาการบีดรัดเริ่มถี่ขึ้น Ball and Chain (2010)
Because I can't get a fucking contraction. Go! Go!เพราะว่า ฉันดึงรถออกไม่ได้น่ะสิ The Crazies (2010)
Feels like you have your diaphragm is in a bit of a contraction?ให้รู้สึกเหมือนเธอมีกระบังลมของเธอ นี่อยู่ตามสัญญาด้วยรึเปล่าเนี่ย Black Swan (2010)
"You give me premature ventricular contractions."เธอทำให้ฉันมีปัญหาทางหัวใจก่อนวัยอันควร No Strings Attached (2011)
Are you sure it isn't contractions?แน่ใจนะว่าไม่ใช่มดลูกบีบตัว? Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Her contractions are still six minutes apart.ระยะบีบตัวของหล่อนยังห่างกัน 6 นาทีอยู่ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Okay, at each contraction, you need to tell Shirley to push.โอเค ในการบีบตัวแต่ละครั้ง คุณต้องบอกเชอร์ลีย์ให้เบ่ง Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
If you think getting rid of contractions in all your sentences makes your argument any more legitimate, you are wrong.ถ้าพ่อคิดว่าการใช้คำพูดถูกไวยากรณ์ โดยพ่อให้คำให้การถูกต้องตามกฏหมายมากกว่านี้ล่ะก็ พ่อคิดผิดแล้วล่ะ The Tell (2011)
Okay, tell me about the contractions.โอเค บอกผมหน่อยว่าอาการเป็นยังไง Traffic (2011)
I think her contractions have started. Yes, we're on our way.ฉันคิดว่าการหดตัวของเธอเริ่มขึ้นแล้ว ใช่ พวกเรากำลังอยู่ระหว่างทาง I Need Romance (2011)
Good, good. Now when the contraction comes again, push where you feel my fingers, okay?ดีแล้ว พอช่องคลอดหดตัวอีกครั้ง The Tall Man (2012)
"Your contractions are like ocean waves,อาการเจ็บท้องก็เหมือนคลื่นซัด Pu'olo (2012)
"As another contraction builds,เมื่อเริ่มเจ็บท้องอีก Pu'olo (2012)
- Julie! - Mom, my contractions just started.จูลี่ \ แม่ มดลูกหนูเพิ่งหดตัว Give Me the Blame (2012)
I've never seen such an accelerated gestation period... Contractions are 2 minutes apart, Doc!ฉันไม่เคยเห็นใครท้องเร็วแบบนี้เลย การบีบห่างกันสองนาที หมอ Caged Fae (2013)
Your contractions are 90 seconds apart.การหดตัวของคุณคือ 90 วินาทีเท่านั้น Out of the Frying Pan (2013)
Hannah, how far apart are you contractions? They're constant!เจ็บตลอดเลย! Gatekeeper (2013)
Your wife just texted you, possibly her contractions have started.ภรรยาคุณเพิ่งส่งข้อความมา บางทีเธออาจใกล้คลอดแล้ว The Empty Hearse (2014)
And at that point, the Sun will be so dense that its overcrowded electrons will push back, stopping any further contraction.และที่จุดที่ดวงอาทิตย์ จะหนาแน่นดังนั้น ที่อิเล็กตรอนแออัด ของมันจะผลักดันกลับ หยุดการหดตัวใด ๆ เพิ่มเติม Sisters of the Sun (2014)
What are contraptions?(eigentlich: contractions vs. contraptions) Designated Target (2007)
♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪Staffel 5, Episode 15: " The Friendship ContractionThe Friendship Contraction (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractionMy contractions last about forty-five seconds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTION    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N
CONTRACTIONS    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N Z
CONTRACTIONARY    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraction    (n) kˈəntrˈækʃən (k @1 n t r a1 k sh @ n)
contractions    (n) kˈəntrˈækʃənz (k @1 n t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese), #7,641 [Add to Longdo]
[béng, ㄅㄥˊ, ] need not; (contraction of 不 and 用), #18,037 [Add to Longdo]
临产[lín chǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄢˇ, / ] to face childbirth; about to give birth; refers esp. to the onset of regular contractions, #37,583 [Add to Longdo]
麿[mǒ, ㄇㄛˇ, 麿] Japanese kokuji 國字|国字, possibly contraction of 麻吕, used in names with phonetic value maro, #371,145 [Add to Longdo]
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, / ] contraction of the uterus (during childbirth) [Add to Longdo]
过得[guò dé, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ, / ] How are you getting by?; How's life?; contraction of 過得去|过得去, can get by; tolerably well; not too bad [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontraktion {f}contraction [Add to Longdo]
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]
Zusammenziehung {f}contraction [Add to Longdo]
Extrasystole {f}; vorzeitige Kontraktion des Herzmuskels [med.]extrasystole; premature heart contraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ナリ活用[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ローレンツ収縮[ローレンツしゅうしゅく, ro-rentsu shuushuku] (n) Lorentz contraction [Add to Longdo]
ローレンツ短縮[ローレンツたんしゅく, ro-rentsu tanshuku] (n) Lorentz contraction [Add to Longdo]
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na,n,vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P) [Add to Longdo]
狭窄;狭さく[きょうさく, kyousaku] (adj-na,n) stricture; stenosis; contraction [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
景気縮小[けいきしゅくしょう, keikishukushou] (n) economic contraction [Add to Longdo]
肩寄せる[かたよせる, katayoseru] (exp,v1) (contraction of 肩を寄せる) to be (standing) together, an arm across the other's shoulder [Add to Longdo]
絞り(P);搾り[しぼり, shibori] (n,vs) (1) tye-dye; tye-dyeing; (2) aperture (e.g. camera, iris of the eye); aperture stop; stop; (3) contraction; squeezing; choke; (P) [Add to Longdo]
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
縮減[しゅくげん, shukugen] (n,vs) reduction; diminishment; contraction [Add to Longdo]
縮約[しゅくやく, shukuyaku] (n,vs) {math} contraction [Add to Longdo]
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down [Add to Longdo]
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]
前駆陣痛[ぜんくじんつう, zenkujintsuu] (n) (See 陣痛) Braxton-Hicks contractions; practice contractions; false labor pains [Add to Longdo]
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P) [Add to Longdo]
約音[やくおん, yakuon] (n) {ling} contraction (in phonetics) [Add to Longdo]
約言[やくげん, yakugen] (n,vs) summary; contraction; verbal agreement [Add to Longdo]
訳無い;訳ない[わけない, wakenai] (adj-i) (1) easy; simple; (exp) (2) (contraction of 訳が無い) (there is) no reason [Add to Longdo]
輸出縮小[しゅしゅつしゅくしょう, shushutsushukushou] (n) export reduction; export contraction [Add to Longdo]
罹病[りびょう, ribyou] (n,vs) contraction of a disease; morbidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraction \Con*trac"tion\, n. [L. contractio: cf. F.
   contraction.]
   1. The act or process of contracting, shortening, or
    shrinking; the state of being contracted; as, contraction
    of the heart, of the pupil of the eye, or of a tendon; the
    contraction produced by cold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The process of shortening an operation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of incurring or becoming subject to, as
    liabilities, obligation, debts, etc.; the process of
    becoming subject to; as, the contraction of a disease.
    [1913 Webster]
 
   4. Something contracted or abbreviated, as a word or phrase;
    -- as, plenipo for plenipotentiary; crim. con. for
    criminal conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) The shortening of a word, or of two words, by the
    omission of a letter or letters, or by reducing two or
    more vowels or syllables to one; as, ne'er for never;
    can't for can not; don't for do not; it's for it is.
    [1913 Webster]
 
   6. A marriage contract. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top