Search result for

*co-worker*

(60 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: co-worker, -co-worker-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're co-workers.เราเป็นแค่ผู้ร่วมงาน Emancipation (2008)
Could have picked up a parasite from a co-worker.เก็บตัวอย่างพยาธิได้ จากเพื่อนร่วมงาน Emancipation (2008)
That not one of Oren's co-workers is gonna hearเพื่อนร่วมงานของโอเรนจะไม่มาได้ยิน Safe and Sound (2008)
From what I've, uh, heard about him from his other co-workers, that doesn't sound too likely.จากที่ผมได้ยินจาก เพื่อนร่วมงานคนอื่น ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นนะ Greatness Achieved (2008)
She could pass as a businesswoman or a co-Worker.ดูเหมือนนักธุรกิจหรือผู้หญิงทำงานมากกว่า Pleasure Is My Business (2009)
My co-workers and I will relieve you of any communication devicesข้ากับผู้ร่วมงานจะได้ ปลดเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านออก Hostage Crisis (2009)
I told her I was a co-worker.ฉันบอกเธอว่า ฉันเป็นเพื่อนร่วมงาน Earth (2009)
Sgt. batista and I are co-workers and friends.จ่าบาติสต้ากับฉัน เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนกัน Slack Tide (2009)
Co-worker.เพื่อนร่วมงาน Hungry Man (2009)
Her co-worker sees her leaving the scene, the victim's blood is on her clothes, her fingerprints are on the murder weapon.เพื่อนร่วมงานเห็นเธอขับรถออกมา เลือดผู้ตายติดอยู่ที่เสื้อเธอ - อาวุธก็มีรอยนิ้วมือเธอ The Next Three Days (2010)
I used to play with a co-worker friend of mine.ฉันเคยเล่นกับ เพื่อนร่วมงานของฉัน The Uncanny Valley (2010)
What are you doing now, stealing from a co-worker?ลูกกำลังทำอะไรอยู่น่ะ ขโมยของเพื่อนร่วมงานรึไง? Beauty and the Beast (2010)
They were co-workers, partners.พวกมันมีเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน First Blood (2010)
Co-worker?เพื่อนร่วมงาน Ain't No Sunshine (2010)
- When we talk to his co-workers and patients, we're not gonna hear about anything?ถ้าเราถามพวกคนไข้ ไม่ก็เพื่อนร่วมงาน เขาจะไม่บอกอะไรเราหรอคะ Ain't No Sunshine (2010)
What would it take for you or one of your co-workers to go home with a customer?มีอะไรที่จะทำให้คุณ หรือเืพื่อนร่วมงานของคุณ กลับบ้้านกับลูกค้ามั้ย Middle Man (2010)
We need to compile a list of Kelly's direct relatives, friends, co-workers, boyfriends, everyone.เราต้องรวบรวมรายชื่อของญาติสายตรงของเคลลี่ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนชาย... ทุกคน Reflection of Desire (2010)
Can some of my old co-workers stop by?เอ่อ คือ.. เพื่อนผมที่เคยทำงานด้วยกันเขาจะมาเยี่ยมนะครับ ให้พวกเขามาได้ไหมครับ Haunters (2010)
More of a co-worker.เป็นมากกว่า เพื่อนร่วมงาน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Why don't you introduce me to your single co-worker?แนะนำเพื่อนร่วมงานที่โสดให้หน่อยสิ Bad Teacher (2011)
- I don't date co-workers.- ฉันไม่เดทเพื่อนร่วมงาน Bad Teacher (2011)
The murders... your co-workers, your college janitor.การฆาตกรรม... เพื่อนร่วมงานของคุณ ภารโรงที่วิทยาลัยของคุณ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
He's a co-worker.เขาเป็นเพื่อนร่วมงาน Free (2011)
Co-worker.เพื่อนร่วมงานน่ะ Once Upon a Time... (2011)
I look at my co-workers and I see the doubt in their eyes and it makes me doubt myself.เวลาที่ฉันมองหน้าเพื่อนร่วมงาน ฉันเห็นความสงสัยในสายตาพวกเขา และมันทำให้ฉันรู้สึกสงสัยในตัวเอง Just Let Go (2011)
We are invited to my co-worker's house for a dinner party.เราได้รับเชิญไปกินอาหารค่ำที่บ้านเพื่อนร่วมงานของผม Deadline (2011)
Garcia just spoke with a co-worker.การ์เซียเพิ่งคุย\ กับเพื่อนร่วมงาน The Bittersweet Science (2011)
Morning, co-workers and cock-jerkers!อรุณสวัสดิ์ เพื่อนร่วมงาน และ กระเจี๊ยวเดินได้ทั้งหลาย American Reunion (2012)
Uh, well, she's kind of a co-worker. Hmm-- Mmhmm--ก็เขาเป็นเพื่อนร่วมงาน มาเถอะ หาอะไรทำกัน School's Out (2012)
I guess we'll just wait until our co-workers are finished.ผมเดาว่าเราจะรอจนกว่า เพื่อนร่วมงานของเราจะเสร็จ When I Think About You I Shred Myself (2012)
Yeah. Ryan, what did Amy's co-workers tell you?ใช่ ไรอัน เพื่อนร่วมงานของเอมี่ว่าไงบ้าง Once Upon a Crime (2012)
But I did confirm that Mary has a co-worker named Angela Branson who flew in with her.แต่ฉันได้รับการยืยันว่า แมรี่มีเพื่อนร่วมงาน ชื่อแอนเจล่า แบรนสัน มาพร้อมกัน Kalele (2012)
So your cousin fled Chicago 8 years ago because a co-worker was stalking her?ดังนั้น ญาติคุณหนีจาก ชิคาโกเมื่อ 8 ปีก่อน นั่นเพราะเพื่อนร่วมงาน คอยแอบตามเธอ The Company (2012)
A co-worker says she didn't eat anything unless she grew it herself.เธอไม่ยอมกินอะไรเลย เว้นแต่เธอจะปลูกมันเอง The Good Earth (2012)
Oh, these your co-workers?โอ้,พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรอ Til Death (2012)
The co-worker's ready for you.ทีมคุณมาครบแล้ว Perennials (2012)
And you scared your co-workers.และนายทำให้ เพื่อนร่วมงานหวาดกลัว Magnificent Light (2012)
Oh, apparently one of his co-workers filed a complaint after Carl got super mad at her about God knows what and threatened her but good.โอ้ ชัดเจนว่าหนึ่งในผู้ร่วมงานของเขา\ กรอกคำร้อง หลังจากที่คาร์ลเหวี่ยงใส่เธอ และข่มขู่เธอ Magnificent Light (2012)
Some of his co-workers thought he was mentally ill.เพื่อนร่วมงานบางคนคิดว่า\ เขาป่วยทางจิต Magnificent Light (2012)
We're hearing Goddard could debut Aurora in the next two months, so I've downloaded background files on all your co-workers.เราได้ยินก็อดดาร์ดได ออโรร่าเปิดตัวในอีกสองเดือน ดังนั้นฉันได้ดาวน์โหลดไฟล์พื้นหลัง ในทุกร่วมงานของคุณ. Paranoia (2013)
A co-worker called it in.เพื่อนร่วมงานเลยแ้จ้งเ้ข้ามา Mr. Sandman (2013)
Well, 10 years later Judy had an affair with a co-worker, a Jeff Godwin?10 ปีต่อมา จูดี้มีชู้กับเพื่อนร่วมงาน เจฟฟ์ กอดวินเหรอ All That Remains (2013)
What about co-workers?แล้วเพื่อนร่วมงานล่ะ Zugzwang (2013)
No, she doesn't. Family, friends, co-workers-- they all say Julia was a saint.ไม่ เธอไม่ต้องการ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน There Will Be Blood (2013)
So, um, the girl who died, it turns out that she got her Vertigo from a co-worker.อืม เด็กสาวที่เสียชีวิต มันกลับกลายเป็นว่า เธอได้รับเวอร์ติโกจากเพื่อนร่วมงาน Unfinished Business (2013)
So, last month, we broke up, and this morning, I get a call from a co-worker, telling me to check out the website.ฉันสับสนนะ เฟร็ด คิมไม่อยู่แล้ว ทำไมคุณยังนั่งโต๊ะเธออยู่ กาแฟฟรี เครื่องใช้สำนักงานฟรี Back from the Dead (2013)
Those people aren't just co-workers, they're my family.คนเหล่านั้นไม่เพียงแค่คนที่ทำงานร่วมกัน แต่พวกเขาคือครอบครัวของฉัน Trojan Horse (2013)
...co-workers, parents and families of all the victims to see how they're coping with their loss...เพื่อนร่วมงาน พ่อแม่และครอบครัว ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด เพื่อดูว่าพวกเขารับมือกับความสูญเสียอย่างไร Darkness on the Edge of Town (2013)
Was supposed to pick up Roni Sanchez, a co-worker, for dinner.ที่จริงเธอควรจะไปเจอ โรนี่ ซานเชซ ผู้ร่วมงาน เพื่อทานอาหารค่ำ Volcanalis (2013)
Co-worker?ผู้ร่วมงาน Black-Winged Redbird (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนร่วมงาน[N] colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]
Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f}cooperator; co-worker; coworker; collaborator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
職場結婚[しょくばけっこん, shokubakekkon] (n) marriage between co-workers [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy [Add to Longdo]
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, ] colleague; co-worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 co-worker \co`-work"er\, coworker \co`work"er\(k?`w?rk"?r), n.
   One who works with another; a cooperator.
 
   Syn: colleague, coworker, fellow worker, fellow-worker,
     workfellow.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top