ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bounty*

B AW1 N T IY0   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bounty, -bounty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounty[N] ปริมาณมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend

English-Thai: Nontri Dictionary
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bountyเงินอุดหนุน (จากรัฐ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Is that $3,000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3,000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ Jaws (1975)
Monkey D. Luffy, a bounty of 100,000,000 beri...หลังวจากนั้นก็เกิด... One Piece: Wan pîsu (1999)
Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen. Ken Park (2002)
I've come to collect a bounty.ข้ามารับเงินรางวัลค่าหัว The Scorpion King (2002)
He has placed a bounty on your lives. You must be careful at all times.เขาตั้งค่าหัวให้พวกเธอด้วยนะ ระวังไว้ด้วยล่ะ The Matrix Revolutions (2003)
Are you here for the bounty, Seraph?จะมาล่าเงินรางวัลรึไงเซราฟ? The Matrix Revolutions (2003)
- What's the bounty on my head?-พวกมันให้ค่าหัวข้าเท่าไหร่ The Chronicles of Riddick (2004)
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck i saved.แต่ว่าค่าหัวคราวนี้สิ มาจากผู้ทรงศีล คนที่ข้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้ The Chronicles of Riddick (2004)
The blade comes off when the bounty comes off.อยากจะมีชีวิตรอด ก็ยกเลิกค่าหัวของข้าก่อนสิ The Chronicles of Riddick (2004)
I don't care where I'm from, I want the bounty off my head.ข้าจะมาจากไหนก็ช่าง สั่งยกเลิกค่าหัวข้าซะ The Chronicles of Riddick (2004)
Damn, I love a good smash-and-grab! Bounty's as good as ours.ปฏิบัติการอุ้มสายฟ้าแลบ งานนี้รวยเละ The Chronicles of Riddick (2004)
Bless us our Lord for these thy gifts which we're about to receive, from thy bounty through you, Lord.อวยพรเราพระเจ้าของเราสำหรับของขวัญของท่านเหล่านี้ที่เรากำลังจะได้รับ จากเงินรางวัลของท่านผ่านทางคุณลอร์ด อาเมน Cubeº: Cube Zero (2004)
I'll pay off my debt with a bounty! You too!ขอโทษพ่อแล้ว พวกมันจะยกหนี้ให้หนูเหรอ Spygirl (2004)
He's a bounty hunter under contract with the Pinkertons.เขารับจ้างคุ้มกันภัย ทำงานให้กับพวก พิงเคอร์ตัน 3:10 to Yuma (2007)
Just take the bounty off whistler.แค่อย่ายุ่งกับวิสท์เลอร์ Call Waiting (2007)
Michael got the bounty off whistler's head in two days.ไมเคิลทำให้พวกนั้นเลิกยุ่งกับวิสท์เลอร์ในสองวัน Call Waiting (2007)
It looks like those bounty hunters went up there.ดูเหมือนพวกนักล่าเงินรางวัลจะขึ้นไปทางโน้น Star Wars: The Clone Wars (2008)
...has also hired bounty hunters to track down his son and we followed them to a monastery on planet Teth.ได้ว่าจ้างนักล่าเงินรางวัล ให้ช่วยค้นหาตัวลูกชายเขา แล้วเราตามพวกมันไปยังอารามที่อยู่บนดาวเทธ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Jabba, the bounty hunters you sent out to find your son have returned.แจ๊บบ้า นักล่าเงินรางวัลที่ท่าน ส่งไปตามหาลูกชาย กลับมาแล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)
What about the bounty hunters? Are they still down there?แล้วพวกนักล่าเงินรางวัลล่ะ พวกมันยังอยู่นั่นรึเปล่า? Star Wars: The Clone Wars (2008)
Jabba will send out his bounty hunters to see that he is dead.แจ๊บบ้าจะส่งนักล่าเงินรางวัลไปจัดการกับเขา Star Wars: The Clone Wars (2008)
Sharing nature's bounty.ร่วมแบ่งปันธรรมชาติ ที่มีอย่างมหาศาล The Secret of Moonacre (2008)
The heroine is a bounty hunter.นางเอกเป็นนักล่าเงินรางวัล My Sassy Girl (2008)
Bounty hunters trying to stop her from reaching the Five Elements Mountain.นักล่ารางวัลอยากจะหยุดข้า ก่อนที่ไปถึงเขาคุนลุ้น The Forbidden Kingdom (2008)
The Jade Warlord has sent a bounty hunter.แม่ทัพใหญ่ส่งนักล่ารางวัลมาแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
I'm not some alien bounty hunter, alright?ผมไม่ใช่\พรานไล่ล่าเอเลี่ยน เอาล่ะ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Put a bounty on her head. I don't care how you do it.จะทำยังไงก็ได้ ผมไม่สนใจ Prison Break: The Final Break (2009)
Not too smart though, for a girl with a bounty on her head.ไม่ใช่เพื่อสมาร์ทสำหรับเด็กผู้หญิง \ N. นั่นรางวัลในเธอหัว Prison Break: The Final Break (2009)
And when the blind man sits down to eat, the jackal slits his throat and takes the bounty for himself.แต่พอคนตาบอดจะนั่งลงกิน จิ้งจอก ก็เข้ามาฉกเนื้อไปซะ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
The bounty hunter Cad Baneนักล่าเงินรางวัลแคด เบน Hostage Crisis (2009)
You were foolish to think you could get away with this, bounty hunter ?เจ้าโง่จนคิดว่าจะออกไปจากที่นี่ ได้ยังงั้นเหรอ นักล่าเงินรางวัล? Hostage Crisis (2009)
You win, bounty hunterเจ้าชนะแล้ว นักล่าเงินรางวัล Hostage Crisis (2009)
The bounty hunter said we should just sit hereนักล่าเงินรางวัลบอกว่าเราควรนั่งอยู่ที่นี่เฉยๆ Hostage Crisis (2009)
Well done bounty hunterนักล่าเงินรางวัล Hostage Crisis (2009)
- and for this bounty before us,และเพื่อความอุดมสมบูรณ์เบื้องหน้าเรา Hungry Man (2009)
Put a bounty on her head. I don't care how you do it.ตั้งค่าหัวเธอซะ ฉันไม่สนว่านายจะทำยังไง Free (2009)
Not too smart though, for a girl with a bounty on her head.ไม่ค่อยฉลาดเลยนะ สำหรับผู้หญิงที่มีค่าหัว Free (2009)
We have come to share with you our bounty.เรามาเพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีมากมาย Don't Walk on the Grass (2009)
My Lord, you would already be dead had someone placed a bounty on you.ฝาบาท ท่านคงจะเป็นศพไปแล้ว หากมีใครตั้งค่าหัวท่านไว้ The Once and Future Queen (2009)
The assassin Myror has accepted the bounty.นักฆ่าที่ชื่อ ไมโรว์ ได้รับเงินค่าหัวไปแล้ว The Once and Future Queen (2009)
Anakin Skywalker and his Padawan, Ahsoka, boarded the warship of cunning bounty hunter Cad Bane to recover a stolen holocron containing a list of the galaxy's force-sensitive children and future Jedi knights.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ได้ขึ้นยานของนักล่าเงินรางวัล จอมเจ้าเล่ห์แคด เบน เพื่อนำโฮโลครอนที่ถูกขโมย Children of the Force (2009)
Denal, good job frying that bounty hunter.เดนัล เยี่ยมมากที่ฆ่าเจ้านักล่าเงินรางวัลได้ Children of the Force (2009)
- Where is the bounty hunter?- นักล่าเงินรางวัลอยู่ไหน? Children of the Force (2009)
- Bounty hunter?- นักล่าเงินรางวัล? Children of the Force (2009)
Do you think a simple bounty hunter could create such a plan?เจ้าคิดว่านักล่าเงินรางวัลธรรมดาคนหนึ่ง จะสามารถคิดแผนแบบนี้ได้หรือ? Children of the Force (2009)
It is not the bounty hunter.ไม่ใช่นักล่าเงินรางวัล Children of the Force (2009)
As I was saying, bounty hunter,ด้วยสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดนะนักล่าเงินรางวัล Holocron Heist (2009)
As a separatist fleet arrives to help the bounty hunter,ขณะที่กองยานฝ่ายแบ่งแยกมาถึง เพื่อช่วยเหลือนักล่าเงินรางวัล Holocron Heist (2009)
The bounty hunter has some questions for you.นักล่าเงินรางวัลมีบางคำถามจะถามท่าน Holocron Heist (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNTY    B AW1 N T IY0
LABOUNTY    L AH0 B AW1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounty    (n) bˈauntiː (b au1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山高海深[shān gāo hǎi shēn, ㄕㄢ ㄍㄠ ㄏㄞˇ ㄕㄣ, ] high as the mountain and deep as the sea (成语 saw); fig. infinite bounty [Add to Longdo]
追购[zhuī gòu, ㄓㄨㄟ ㄍㄡˋ, / ] a bounty; a reward for capturing an outlaw [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fangprämie {f}; Abschussprämie {f}bounty [Add to Longdo]
Freigiebigkeit {f}bounty [Add to Longdo]
Kopfgeld {n}bounty [Add to Longdo]
Spende {f}; Gabe {f} | Spenden {pl}; Gaben {pl}bounty | bounties [Add to Longdo]
Subvention {f}bounty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付金[こうふきん, koufukin] (n) subsidy; grant; bounty [Add to Longdo]
賞金稼ぎ[しょうきんかせぎ, shoukinkasegi] (n,vs) (1) pothunting; bounty hunting; (2) pothunter; bounty hunter [Add to Longdo]
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation [Add to Longdo]
報奨金(P);褒奨金[ほうしょうきん, houshoukin] (n) cash bonus; reward; bounty; (P) [Add to Longdo]
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounty \Boun"ty\, n.; pl. {Bounties}. [OE. bounte goodness,
   kindness, F. bont['e], fr. L. bonitas, fr. bonus good, for
   older duonus; cf. Skr. duvas honor, respect.]
   [1913 Webster]
   1. Goodness, kindness; virtue; worth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nature set in her at once beauty with bounty.
                          --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality in bestowing gifts or favors; gracious or
    liberal giving; generosity; munificence.
    [1913 Webster]
 
       My bounty is as boundless as the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is given generously or liberally. "Thy morning
    bounties." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. A premium offered or given to induce men to enlist into
    the public service; or to encourage any branch of
    industry, as husbandry or manufactures.
    [1913 Webster]
 
   {Bounty jumper}, one who, during the latter part of the Civil
    War, enlisted in the United States service, and deserted
    as soon as possible after receiving the bounty. [Collog.]
    
 
   {Queen Anne's bounty} (Eng. Hist.), a provision made in Queen
    Anne's reign for augmenting poor clerical livings.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Munificence; generosity; beneficence.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top